Vejviser – Tandpleje.dk http://www.tandpleje.dk Vejen til sunde tænder Fri, 11 Dec 2015 14:45:31 +0000 da-DK hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 Tandbehandling i udlandet http://www.tandpleje.dk/vejviser/tandbehandling-i-udlandet.html http://www.tandpleje.dk/vejviser/tandbehandling-i-udlandet.html#respond Fri, 02 Oct 2009 11:53:59 +0000 http://www.tandpleje.dk/?p=1555 Mange danskere vælger at tage til en tandlæge i udlandet, med en forventning om at den samlede udgift til behandlingen vil være mindre, end hvis behandlingen blev lavet i Danmark. Hvis du går med tanker om at få udført tandbehandling i udlandet, bør du være særlig opmærksom på en række forhold, inden du pakker kufferten.

Vi vil i denne vejledning forsøge at belyse nogle af disse forhold, som du bør være særlig opmærksom på, inden du beslutter dig for at finde tandlæger i udlandet.

3 procent af danskerne søger tandbehandling i udlandet
Ifølge en forbrugerredegørelse fra 2005, foretaget af Forbrugerstyrelsen, rejser ca. 3 procent af danskerne til udlandet for at få tandbehandling. Årsagen til at danskerne søger tandlæge i udlandet er som regel en forventning om at spare penge på tandbehandlingen.

Tilskud til behandling i udlandet
I Danmark kender de fleste til tilskud på regningen fra tandlægen. Den Offentlige Sygesikring giver tilskud til en lang række behandlinger hos tandlæger i Danmark. Tilskuddet bliver automatisk trukket fra din regning hos tandlægen, inden du betaler.

Dette tilskud fra det offentlige kan du i de fleste tilfælde tage med, til behandling hos en offentligt autoriseret tandlæge i udlandet. Fremgangsmåden er dog en anden, og det offentlige tilskud bliver ikke fratrukket automatisk. Du må først selv betale det fulde beløb for behandlingen i udlandet, og dernæst skal du selv sørge for at søge din kommune om at få tilskudsbeløbet for behandlingen i udlandet refunderet.

Se hvilke behandlinger der ydes tilskud til

Efter endt tandbehandling i udlandet, skal du sørge for at få en udspecificeret regning fra tandklinikken, således at du præcist kan dokumentere, hvad du har fået foretaget af behandling i udlandet. Det kan være en god ide at kontakte kommunen, inden du tager af sted, for at få flere informationer om, hvilken dokumentation din kommune kræver for at udbetale tilskud efter endt behandling i udlandet.

Risici ved tandbehandling i udlandet
Det er umuligt at sige noget generelt om kvaliteten af tandbehandlinger i udlandet i forhold til behandlinger i Danmark. Men det er så heller ikke ensbetydende med, at der ikke er nogen risici forbundet med tandbehandling i udlandet.

Det første du bør være opmærksom på, inden du søger tandlæge behandling i udlandet, er, at du ikke er dækket af det danske klagesystem, og du kan heller ikke få erstatning fra den danske patientforsikring.
Vælger du at få foretaget tandbehandling i udlandet, hører du i stedet under de regler, der gælder i det pågældende land. Her skal du især være opmærksom på, at klagereglerne og mulighederne for erstatning kan variere meget fra land til land. Nogle steder risikerer du at stå helt uden dækning, hvis du bliver fejlbehandlet eller får tildelt nogle skader i forbindelse med en behandling i udlandet, eller hvis du blot er utilfreds med kvaliteten af tandbehandlingen i det pågældende land.

Du bør også være opmærksom på, at noget så basalt som sprogvanskeligheder kan være en risici i sig selv. Mulighederne for opfølgende behandlinger og kontrol, er også forhold du bør overveje og undersøge, inden du beslutter dig for at få ordnet tænder i udlandet. I nogle tilfælde er der behov for justeringer eller yderligere behandlinger, der således kræver ekstra rejseaktiviteter til udlandet.

Nogle danske tandlæger tilbyder at lave opfølgende behandling og kontrol af tandbehandlinger udført i udlandet. Men den danske tandlægeforening anbefaler, at du altid bør holde fast i den samme tandlæge, hvis du har brug for en større behandling eller flere behandlinger over en længere periode.

Som hovedregel vil du blive godt modtaget hos en dansk tandlæge, efter endt behandling i udlandet. Men du må også være forberedt på, at den danske tandlæge afviser at udbedre skader, som kan være kommet i forbindelse med behandling i udlandet.

Hvis det går galt med tandbehandling i udlandet
Alle mennesker kan begå fejl. Og det gælder naturligvis også for både danske og udenlandske tandlæger. Men bliver du fejlbehandlet hos en tandlæge i Danmark, er du dækket af det danske klagesystem. Og du kan heller ikke få erstatning fra den danske patientforsikring, for fejlbehandlinger i udlandet. Du har ganske enkelt ingen mulighed for at klage i Danmark over en udenlandsk tandlæge, eller en tandbehandling du har fået foretaget i udlandet. I stedet skal du klage i det pågældende land, hvor tandbehandlingen er foregået, hvis der findes et klagesystem i det pågældende land.

Der kan være stor forskel på klagemulighederne fra land til land, hvis du skal klage over en tandlæge. Men hvis du ønsker at klage over en tandlæge inden for EU, Norge eller på Island, kan du kontakte Forbruger Europa, der er den danske afdeling i et netværk af europæiske forbrugerkontorer. Forbruger Europa kan blandt andet hjælpe dig med at finde ud af, om det vil være muligt at klage over behandlingen i det pågældende land, og i så fald hvordan du så gør det.

Forbruger Europas hjemmeside er et besøg værd, inden du beslutter dig for at søge tandlæge i udlandet.

Efter endt tandlægebesøg i udlandet
I Danmark kan du frit vælge, hvilken tandlæge du vil have til at behandle dine tænder (Fritvalgsordningen). Og det gælder naturligvis også efter at du har været hos en tandlæge i udlandet.

Tandlægeforeningen i Danmark anbefaler, at såfremt du har brug for en større tandbehandling eller flere behandlinger over en længere periode, at du fastholder den samme tandlæge. Således kan man bedst opnå optimale resultater, da den samme tandlæge hele tiden kan følge udviklingen og løbende foretage nødvendige justeringer, hvis det er nødvendigt. Du kan altid planlægge behandlingsforløbet med din tandlæge, således at det sikrer din tandsundhed, samtidig med at det også passer til din økonomi.

Som hovedregel vil du altid blive taget godt imod af en tandlæge i Danmark, uanset om du har fået foretaget omfattende tandbehandling i udlandet. Men i tilfælde af skader efter behandling eller dårligt udført tandlægearbejde i udlandet skal du være forberedt på, at du kan blive afvist af den danske tandlæge, og blive bedt om at tage tilbage til tandlægen i udlandet for at få udbedret skaderne eller foretaget justeringer. Tandlægen i Danmark er i sin gode ret – med mindre du har smerter og akut behov for behandling – til at henvise dig tilbage til tandlægen i udlandet.

Du må også være forberedt på, at tandlægen i Danmark vil foretage nødvendige skridt til at sikre sig dokumentation for, at eventuelle fejl og skader er sket, før du begynder behandlingen hos ham eller hende. Det kan fx. være en skrivelse om din tandstatus, som du så skal underskrive eller røntgenbilleder. Begrundelsen herfor er, at tandlægen således sikrer sig imod at blive draget til ansvar for det fejlbehæftede arbejde, der er udført af tandlægen i udlandet. Du må ligeledes forvente, at tandlægen i Danmark vil opkræve betaling for indsamling af dokumentationen, hvilket tandlægen er i sin gode ret til.

Nyttig information inden du vælger tandlæge
Prisen er som regel en af de væsentligste årsager til at danskere opsøger en udenlandsk tandlæge, når det gælder større tandbehandlinger. Men inden du vælger en tandlæge, bør du blandt andet overveje forhold som sammenhæng i behandlingsforløbet, klage- og erstatningsmuligheder samt kommunikation med tandplejepersonalet på klinikken.

Ønsker du at benytte en tandlæge i udlandet, bør du på forhånd undersøge klageforholdene grundigt. Det anbefales at du kontakter Forbruger Europa, inden du beslutter dig for at rejse til udlandet.

Forbruger Europa
Tlf. 32 66 90 00
www.forbrugereuropa.dk

Du kan søge efter tandlæger på flere af de europæiske tandlægeforeningers hjemmesider. Dog skal du være opmærksom på, at der ikke gives nogen garanti for kvaliteten hos de enkelte tandlæger. Du finder flere oplysninger om de forskellige tandlægeforeninger på FDI World Dental Federations hjemmeside.
www.fdiworlddental.org

For mere information om tilskudsmuligheder ved behandling i udlandet kan du kontakte din kommune eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
www.sum.dk

Du finder også nyttige informationer om klagesystem og mulighed for erstatning på den danske Forbrugerstyrelses hjemmeside.
www.forbrug.dk

]]>
http://www.tandpleje.dk/vejviser/tandbehandling-i-udlandet.html/feed 0
Frit valg af børne- og ungdomstandpleje http://www.tandpleje.dk/vejviser/frit-valg-af-boerne-og-ungdomstandpleje.html http://www.tandpleje.dk/vejviser/frit-valg-af-boerne-og-ungdomstandpleje.html#comments Fri, 25 Sep 2009 08:36:07 +0000 http://www.tandpleje.dk/?p=1489 Med en ny lov fra 2004 blev der åbnet op for større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen. Alle børn og unge under 16 år har ret til gratis tandbehandling i den kommunale tandpleje. Men i 2004 blev der indført en såkaldt fritvalgsordning som gjorde det muligt frit at vælge blandt kommunens tandplejetilbud eller at modtage kommunal tandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg.

Loven fra 2004
Kommunalbestyrelserne er ved lov forpligtede til at stille vederlagsfri tandbehandling i den kommunale tandpleje til rådigheder for børn og unge under 16 år. Med lovændringen blev der givet adgang til, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet behandlingstilbud end det, kommunen stiller til rådighed, frit kan vælge at modtage behandling i privat tandlægepraksis efter eget valg eller ved en anden af kommunens tandklinikker.

Lovændringen fra 2004 åbnede også op for at kommunerne fik frihed til at udlicitere den kommunale tandpleje, således at en eller flere praktiserende tandlæger i fremtiden kan varetage kommunens børne- og ungdomstandpleje.

Økonomi
Børn og unge under 16 år

De børn og unge under 16 år, der vælger at modtage et andet tilbud om tandbehandling end det kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan blive opkrævet en egenbetaling for behandlingen, hvis der er tale om valg af tandpleje i en anden af kommunens tandklinikker.

Hvis der ønskes tandbehandling fra en privatpraktiserende tandlæge, er der en egenbetaling på 35% af udgifterne til både undersøgelse og behandling. Kommunen kan stille yderligere krav til særligt dyre behandlinger, om at man først skal ansøge om at få behandlingen godkendt.

Unge på 16 og 17 år
For unge mellem 16 og 17 år er der frit valg blandt kommunens tandplejetilbud og privatpraktiserende tandlæger uden nogen form for brugerbetaling. Dog skal der også her laves en aftale med kommunen inden behandlingen påbegyndes.

Fritvalgsordning i din kommune
Oplysninger om, ordningen med frit valg af tandpleje i din kommune, bør til enhver tid findes på kommunens hjemmeside. Den nemmeste vej til din kommunes hjemmeside er via regions hjemmesiderne, som der findes en oversigt over på www.regioner.dk

Man kan også henvende sig til kommunens tandpleje kontor eller den kommunale tandklinik man allerede er tilknyttet.

]]>
http://www.tandpleje.dk/vejviser/frit-valg-af-boerne-og-ungdomstandpleje.html/feed 1
Klage over tandlæge eller tandbehandling http://www.tandpleje.dk/vejviser/klage-over-tandlaege-eller-tandbehandling.html http://www.tandpleje.dk/vejviser/klage-over-tandlaege-eller-tandbehandling.html#respond Wed, 12 Aug 2009 08:07:43 +0000 http://www.tandpleje.dk/?p=1539 Privatpraktiserende tandlæger i Danmark har ca. 8 mio. patientkontakter årligt. Og langt de fleste tandbehandlinger gennemføres uden problemer. I nogle tilfælde opstår der dog problemer, som patienten så efterfølgende måtte have et ønske at klage over.

Forsøg at løse problemet med tandlægen først
Det er en meget god idé at prøve at tale med tandlægen om problemet, inden man beslutter sig for at klage. Mange af problemerne kan nemlig løses på mindelig vis i fællesskab, og den løsning er for det meste at foretrække for begge parter. Det er på ingen måde et krav, at man først skal forsøge at løse problemet med tandlægen. Men det er en god mulighed, som man bør afprøve i første omgang.

Forskel på faglig og ikke-faglig
I stedet for en faglig fejlbehandling, kan der også være tale om uenighed mellem tandlægen og patienten, om det nu var den aftalte behandling der blev gennemført, opstå uenighed om prisen for behandlingen, eller på anden måde opstå en tvist mellem tandlæge og patient, som ikke har noget med den faglige behandling at gøre.

Denne vejledning omhandler primært de forhold, hvor en patient ønsker at klage over den faglige del af behandlingen fra en tandlæge.

Forskel på offentlig ansat og privat praktiserende tandlæge
Det kan i værste fald være en meget pinefuld affære, hvis en tandlæge har behandlet dig forkert. Ikke mindst for pengepungen, da der som udgangspunkt ikke er nogen garanti for det arbejde du har fået gjort hos tandlægen.
Men hvor skal du gå hen, hvis du er af den opfattelse, at tandlægen har fejlbehandlet dig? Det afhænger i første omgang af, om du har fået behandling af en privat praktiserende tandlæge, eller om tandlægen er offentlig ansat.

Klage over offentlige tandlæger
Hvis du føler dig fejlbehandlet af en tandlæge på en offentlig klinik, eller på et sygehus, så skal du inden der er gået to år sende en skriftlig klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
Det gælder for alle klager over offentligt ansatte tandlæger, tandplejere, tandteknikere, samt tandlæger der ikke har indgået overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (tidl. Sygesikringen).

Hos Patientklagenævnet får du et klageskema, som du skal udfylde. Det kan du læse mere om på Patientklagenævnets hjemmeside.

På denne side finder du alle nødvendige kontaktoplysninger, hvis du vil klage over en tandbehandling.

Hvis du er under 18 år
Er du under 18 år, skal du altid klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Her får du et klageskema udleveret, som du skal udfylde. Du kan læse mere på Patientklagenævnets hjemmeside.

Her finder du relevante kontaktoplysninger i forbindelse med klager over tandlæger, tandplejere eller tandteknikere.

Klage over privatpraktiserende tandlæge
Hvis du vil klage over en privatpraktiserende tandlæge, tandplejer, eller tandtekniker, der har en overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (tidl. Sygesikringen), kan du følge denne vejledning, som orienterer om klageforløbet.

Klagen skal sendes til regionen
Ønsker du at klage over en privatpraktiserende tandlæge, bør du indsende din klage til den region du bor i. Du kan også sende din klage til Sundhedsforvaltningen i din kommune, eller din tandlæges kredsforening. Men uanset hvilken af de nævnte muligheder du anvender, vil din klage blive sendt videre til den region du bor i, da klagesagerne administreres af regionerne.

Det er gratis at klage over tandlægen
Det koster ingenting at klage over en privatpraktiserende tandlæge. Og der er heller ingen nedre grænse for det beløb, klagen skal gælde.

Du skal betale for behandlingen, selvom du klager
En klagesag har ingen indflydelse på din betalingspligt for behandlingen. Betalingen kan dog kræves deponeret i regionen, før klagen behandles.

Klagefrister
Der er forskel på klagefrister ved klager over den faglige behandling, og klager over andre forhold. Hvis der er tale om andre forhold, end den faglige del af behandlingen. Det kan fx. være, hvis du mener, at du har fået en behandling eller ydelse du ikke har bedt om, eller at prisen for behandlingen er forskellig fra den aftalte pris med tandlægen. Så har du en klagefrist på seks uger efter, at du er blevet bekendt med forholdet.

For den faglige del af behandlingen, som gælder såvel undersøgelsen som behandlingen, har du en klagefrist på to år efter, at du er – eller burde være blevet – opmærksom på problemet. Klagen skal endvidere indleveres senest fem år efter den dag, hvor klageforholdet fandt sted.

Hvad klagen bør indeholde
Klagen skal være skriftlig og dateret. Således at der ikke er nogen tvivl om, hvad du klager over, og hvornår du klager. Derudover bør din klage indeholde oplysninger om:

Hvilken tandlæge, der klages over;
hvad der klages over;
hvornår det er foregået;
hvad der efter din mening er aftalt (hvis der er tale om aftalebrud);
hvad du ønsker at opnå med klagen

For at opnå en hurtigere sagsbehandling, bør du også medsende en kopi af regninger og andre relevante oplysninger om den tandbehandling, du klager over.

Mange af regionerne har et skema til benyttelse i klagesager. Så du bør som det første kontakte din region for nærmere information, eller hvis du ønsker hjælp og vejledning til at formulere klagen.

Klagen bliver behandlet i regionen
Klagen vil blive behandlet i regionen, hvor den tandlæge, som din klage omfatter, har klinik. Som det første vil din klage blive behandlet af et Visitationsudvalg, som vurderer hvilken type klage der er tale om. Udvalget kan vælge at afvise klagen med det samme som grundløs, men normalt vil udvalget blot forbehandle klagen og videresende den til Tandlægenævnet eller Samarbejdsudvalget i den region du tilhører. Det afhænger af, hvad du klager over:

1) Hvis din klage udelukkende omhandler andre forhold end den faglige del af behandlingen, er det samarbejdsudvalget i din region, der behandler sagen videre.

2) Omhandler din klage tandbehandlingen alene eller både tandbehandlingen og andre forhold, er det Regionstandlægenævnet, der behandler klagen videre.
Regionstandlægenævnet nedsætter så et udvalg, der skal foretage syn og skøn af det faglige i tandlægens arbejde. I forbindelse med dette syn og skøn kan tandlægen, du klager over, blive indkaldt for at identificere sit arbejde. Tandlægen har ikke ret til at deltage i selve vurderingen af arbejdet.

Ankemuligheder
Afviser Visitationsudvalget din klage, kan du anke denne afgørelse direkte til Samarbejdsudvalget i din region. Det skal du gøre inden der er gået seks uger efter, at afgørelsen er truffet.

Du kan også anke en afgørelse fra både Regionstandlægenævnet og Samarbejdsudvalget i din region indenfor denne seks ugers frist. Det skal ske til Landstandlægenævnet eller Landssamarbejdsudvalget, afhængigt af hvor din klage blev behandlet i første omgang.

Samtlige nævn og udvalg, der får med din klage at gøre, er sammensat af lige mange tandlægekonsulenter fra regionen og repræsentanter fra regionsrådet. Ankeinstansen Landstandlægenævnet har desuden en landsdommer som formand.

Erstatning for fejlbehandling
Tandlægenævnet i din region og Landstandlægenævnet kan træffe afgørelse om, at en tandlæge skal betale et beløb til dækning af, at en tandbehandling bliver lavet på ny. Nævnene kan imidlertid ikke idømme tandlægen erstatningspligt for følgende:

– Merudgifter som følge af en skade
– Tabt arbejdsfortjeneste
– Varigt mén, svie eller smerte
– Andre udgifter som følge af en skade

Hvis du ønsker erstatning for et eller flere af disse tilfælde, skal du kontakte Tandlægeforeningens Patientforsikring, som dækker behandlingsskader efter samme retningslinjer som for sygehusene.

Læs evt. mere om erstatning for tandbehandling

Du har naturligvis også mulighed for at anlægge et civilretsligt søgsmål mod tandlægen ved retten. I så fald bør der søges vejledning og hjælp fra en advokat.

Klager over udenlandske tandlæger og tandbehandlinger
Bliver du fejlbehandlet hos en tandlæge i Danmark, er du dækket af det danske klagesystem, og har mulighed for at få erstatning fra den danske patientforsikring. Det er du ikke, hvis du vælger at modtage tandbehandling i udlandet. Så hører du i stedet under det pågældende lands regler på det område. Her bør du være opmærksom på, at klagereglerne og mulighederne for at opnå erstatning kan variere meget fra land til land. I værste fald risikerer du at stå fuldstændig uden nogen som helst form for dækning, hvis der sker fejl eller skader i forbindelse med en behandling, eller hvis du er utilfreds med kvaliteten af behandlingen.

Læs evt. mere om Behandling i udlandet

]]>
http://www.tandpleje.dk/vejviser/klage-over-tandlaege-eller-tandbehandling.html/feed 0
Tandlægeforeningens Patientforsikring http://www.tandpleje.dk/vejviser/klagevejledning/tandlaegeforeningens-patientforsikring.html http://www.tandpleje.dk/vejviser/klagevejledning/tandlaegeforeningens-patientforsikring.html#respond Tue, 07 Jul 2009 08:09:09 +0000 http://www.tandpleje.dk/?p=1552 Tandlægeforeningens Patientforsikring dækker, efter reglerne i klage- og erstatningsloven, skader i forbindelse med undersøgelse og behandling hos tandlæger.

Her kan du læse om, hvordan ordningen fungerer for dig som patient. Denne vejledning kan kun opfattes som en forenklet indføring i reglerne, da det vil være for omfattende at have alle detaljer med. Du bør rådføre dig hos din egen tandlæge, hvis du ønsker yderligere informationer.

Du finder også hele ordningen beskrevet på Tandlægeforeningens Patientforsikrings hjemmeside.

Forsikringen dækker
Skader sket i perioden efter den 1. januar 2004 er dækket, hvis den er sket i forbindelse med behandling hos en privatpraktiserende tandlæge eller i forbindelse med behandling i Regionstandplejen (tidl. Amtstandplejen), i de kommunale tandplejeordninger eller på en af universiteternes tandlægeskoler.

Er skaden sket før den 1. januar 2004, er den kun dækket hvis den er sket i forbindelse med behandling hos en privatpraktiserende tandlæge.

Hvornår du får erstatning
Selv om erstatningsordningen kun dækker skader sket i forbindelse med undersøgelse og behandling hos en tandlæge. Har du dog mulighed for at få erstatning, selvom skaden ikke skyldes fejl fra tandlægens side.

Hvis du blev påført en skade i forbindelse med en tandbehandling, kan der ydes erstatning, hvis det vurderes at skaden med overvejende sandsynlighed er forårsaget på én af følgende måder:

  • Hvis skaden kunne være undgået ved en anden behandling, der i den givne situation ville have været den bedst mulige.
  • Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur og redskaber.
  • Hvis skaden kunne være undgået ved hjælp af en anden lige så effektiv behandlingsteknik eller metode.
  • Hvis skaden er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, der behandles for, og dermed går ud over, hvad man med rimelighed bør tåle.

Anmeldelsesfrist
For at være berettiget til erstatning, skal skaden være anmeldt senest fem år efter, at du har fået kendskab til den. Der må dog højst være gået ti år, siden skaden blev forvoldt.

Ved ulykkestilfælde
Kommer du til skade ved en ulykke på en tandklinik, som ikke er et led i den faglige behandling, fx. ved at falde på et glat gulv, kan der kun ydes erstatning, hvis der er begået fejl fra klinikkens side.

Hvad der ydes erstatning for
Der ydes erstatning efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

  • Der ydes erstatning for udgifterne til udbedring af skaden, dvs. de merudgifter, der er en følge af skaden.
  • Derudover kan der eventuelt ydes erstatning for andre udgifter, der er en følge af skaden, fx udgifter til medicin.
  • Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. Desuden kan der ydes godtgørelse for svie og smerte samt for varige mén.
  • Der ydes normalt kun erstatning, hvis erstatningsbeløbet er større end 1.000 kr. For skader i forbindelse med behandling i regionstandplejen, de kommunale tandplejeordninger eller på universiteternes tandlægeskoler ydes kun erstatning, hvis beløbet er over 10.000 kr.

Hvad der ikke ydes erstatning for
Der ydes ikke erstatning for udgifterne til selve den behandling, du kom for at få lavet. Disse udgifter står altid for egen regning. Det samme gælder, hvis behandlingen skal gøres om, fordi den af den ene eller anden grund mislykkedes.

Du kan heller ikke opnå erstatning for følger af den sygdom eller ulykke, som du har fået behandling for, eller hvis behandlingen ikke har ført til det forventede resultat.

Hvis du af en eller anden årsag mener, at behandlingen har været mangelfuld, kan du evt. kræve honoraret betalt tilbage. Dette krav vil i så fald ikke være dækket af forsikringen, men skal fremsættes i forbindelse med en klage til tandlægenævnet i din region.
Tandlægenævnet vil så tage stilling til, hvorvidt du bør få pengene igen for den behandling, du har fået, og som ønsker at klager over.

Læs mere om hvordan du klager til det regionale tandlægenævn.

Hvordan du søger erstatning
Hvis du mener, at du har ret til erstatning, kan du selv eller sammen med din tandlæge udfylde en skadesanmeldelsesblanket og sende den til:

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring
Svanemøllevej 85
DK-2900 Hellerup

Sagsbehandlingstiden vil normalt være mellem otte og tolv uger – i komplicerede sager må der dog forventes en noget længere behandlingstid.

Ankemuligheder
Er du utilfreds med afgørelsen i din sag, har du mulighed for at anke afgørelsen til:

Tandskadeankenævnet
Svanemøllevej 85, 1. sal
DK-2900 Hellerup
Tlf. 39 46 34 00

]]>
http://www.tandpleje.dk/vejviser/klagevejledning/tandlaegeforeningens-patientforsikring.html/feed 0
Nyttige kontaktoplysninger http://www.tandpleje.dk/vejviser/klagevejledning/nyttige-kontaktoplysninger.html http://www.tandpleje.dk/vejviser/klagevejledning/nyttige-kontaktoplysninger.html#respond Thu, 02 Jul 2009 07:04:56 +0000 http://www.tandpleje.dk/?p=1549 Nyttige kontaktoplysninger ved klager over tandbehandling, tandlæge, tandplejer eller tandtekniker.

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K.
Telefon: 70 25 77 11
www.tandlaegeforeningen.dk

Tandlægeforeningens Patientforsikring
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Telefon: 39 46 00 60
www.tf-patientskade.dk/

Landssamarbejdsudvalget vedr. tandlægehjælp
c/o Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Telefon: 35 29 81 00

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
Frederiksborggade 15, 2. sal
1360 København K
Telefon: 33 38 95 00
www.pkn.dk

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
DK 2100 København Ø
Telefon: 35 29 81 00
www.regioner.dk

Sekretariatet for Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon: 48 20 50 00
www.regionh.dk

Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Telefon: 70 15 50 00
www.regionsjaelland.dk

Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
Telefon: 76 63 10 00
www.regionsyddanmark.dk

Region Midtjylland
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg
Telefon: 87 28 50 00
www.regionmidtjylland.dk

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Telefon: 96 35 10 00
www.rn.dk

]]>
http://www.tandpleje.dk/vejviser/klagevejledning/nyttige-kontaktoplysninger.html/feed 0
Nordfyns kommunes tandpleje http://www.tandpleje.dk/vejviser/nordfyns-kommunes-tandpleje.html Fri, 15 May 2009 14:42:06 +0000 http://www.tandpleje.dk/?p=934

Kontakt:

Der er klinikker i Bogense, Morud, Otterup og Søndersø.

Se i menuen til højre for at finde vej, adresse, tlf.

Om tandplejen:

Vi kan hjælpe børn og forældre med at holde tænderne sunde.

Målet er at udvikle gode vaner for at sikre sunde tænder og god tyggefunktion hele livet.

Tandregulering tilbydes de børn, som opfylder kriterierne ifølge sundhedsstyrelsens bekendtgørelse.

Alle børn visiteres af specialtandlæge.

Nordfyns kommunale tandpleje

Kommunale klinikker:

Tandklinikken i Bogense
Gyldensteensvej 2
5400 Bogense
Telefon: 64 82 87 90

Tandklinikken i Morud
Rugårdsvej 727
5462 Morud
Telefon: 65 96 44 30

Tandklinikken i Otterup
Jernbanegade 5
5450 Otterup
Telefon: 64 82 86 26

Tandklinikken i Søndersø
Nordmarksvej 6
5471 Søndersø
Telefon: 64 82 84 40

]]>
Billund kommunes tandpleje http://www.tandpleje.dk/vejviser/billund-kommunes-tandpleje.html Fri, 15 May 2009 14:25:34 +0000 http://www.tandpleje.dk/?p=931

Kontakt:

Billund kommunale Tandpleje
Tinghusgade 7
7200 Grindsted
Tlf.: 72 13 12 11

klinikcentral@billund.dk

Om tandplejen:

Børn og unge op til 18 år har tilbud om gratis kommunal tandpleje. Tilbuddet omfatter forebyggelse, undersøgelse og alle nødvendige tandbehandlinger.
Dit barn er automatisk tilmeldt Den Kommunale Tandpleje og vil blive indkaldt fra én af vores tandklinikker, når det er tid til eftersyn.
Undersøgelse og behandling sker på én af de 5 tandklinikker, som findes spredt i Kommunen. Man kan frit vælge klinik og behandler indenfor Børne- og ungdomstandplejen

Billund kommunale tandpleje

Kommunale klinikker:

Centralklinikken
Søndre Skole
Tinghusgade 7
7200 Grindsted
Tlf. 72 13 12 11

klinikcentral@billund.dk

Billund klinikken
Søndermarkskolen
Kærvej 503
7190 Billund
Tlf. 72 13 17 80

klinikbillund@billund.dk

Vestre skoles tandklinik
Vestre Skole
Fælledvej 3
7200 Grindsted
Tlf. 72 13 12 11

klinikvestre@billund.dk

7213121172131211

]]>
Ballerup kommunes tandpleje http://www.tandpleje.dk/vejviser/ballerup-kommunes-tandpleje.html Fri, 15 May 2009 14:15:22 +0000 http://www.tandpleje.dk/?p=929

Kontakt:

Tandplejens administration
Platanbuen 1, opgang C 3, 1. sal
2750 Ballerup
Tlf. 4477 3876

Om tandplejen:

I Ballerup Kommune tilbyder vi børne- og ungdomstandpleje og ældre- og omsorgstandpleje. Vores mål er, at du er tilfreds og bruger os, så dine tænder kan vare hele livet. Læs mere herunder.

Ballerup kommunale tandpleje

Kommunale klinikker:

Tandklinikken på Egebjergskolen
Egebjergvang 80
2750 Ballerup
Tlf. 4477 3951

Tandklinikken på Grantofteskolen
Platanbuen 1, opgang C 2, 1.sal
2750 Ballerup
Tlf. 4477 3890

Tandplejen ved Hedegårdsskolen
Magleparken 14
2750 Ballerup
Tlf. 4477 3763

Tandklinikken på Lundebjergskolen
Lundebjerg 72
2740 Skovlunde
Tlf. 4477 3950

Tandklinikken Måløv skole
Kratvej 14
2760 Måløv
Tlf. 4477 3952

Tandklinikken på Rosenlundskolen
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde
Tlf. 4477 3931

Tandklinikken på Rugvængets skole
Rugvænget 10B
2750 Ballerup
Tlf. 4477 3878

Tandklinikken på Østerhøjskolen
Klakkebjerg 4
2750 Ballerup
Tlf. 4477 3630

Center for Tandregulering
Baltorpvej 20B
2750 Ballerup
Tlf. 4477 6400

]]>
Assens kommunes tandpleje http://www.tandpleje.dk/vejviser/assens-kommunes-tandpleje.html Fri, 15 May 2009 14:01:06 +0000 http://www.tandpleje.dk/?p=925

Kontakt:

Tandplejens administration
Skelvej 29
5610 Assens

Om tandplejen:

Assens Kommune har kommunale klinikker i Assens og Tommerup. Derudover er der indgået samarbejdsaftale med en række praktiserende tandlæger.

Assens kommunale tandpleje

Kommunale Klinikker:

Skelvej 29
5610 Assens
Tlf. 64 74 66 26

Stadionvænget 2
5690 Tommerup
Tlf. 64 74 66 20

]]>
Aarhus kommunes tandpleje http://www.tandpleje.dk/vejviser/aarhus-kommunes-tandpleje.html Fri, 15 May 2009 13:40:01 +0000 http://www.tandpleje.dk/?p=917

Kontakt:

Tandplejen Aarhus
Postboks 4069
Grøndalsvej 2
8260 Viby J
tandplejen@aarhus.dk
8940 3560

Om tandplejen:

Vi tilbyder forebyggende tandpleje, tandeftersyn og tandbehandling til Aarhus Kommunes

  • 62.000 børn og unge mellem (0 og 17 år inkl.)
  • 2.500 voksne med særlige behov

Vi kontakter også jer
Klinikken i skoledistriktet kontakter automatisk alle forældre til nyfødte børn og tilflyttede børn og unge mellem 0 og 18 år og informerer om Tandplejens tilbud.

Mere info på:
Aarhus kommunale tandpleje

Kommunale klinikker:

Tandplejen Aarhus består af mange kommunale tandklinikker.

Info om hver enkelt klinik findes på www.tandplejenaarhus.dk

]]>