Tandlæge og tandlæge-barselsvikar med erfaring til den Regionale Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg, Region Midt

Send til en ven     Send til Facebook Send til Facebook

Udskriv Udskriv Del med venner

Afdeling for Regionale Specialtandpleje på Regionshospitalet Viborg har en fast stilling som tandlæge ledig til besættelse 1. august eller efter aftale. Derudover har vi et barselsvikariat ledig til besættelse fra 1. august 2020 til 31. januar 2021 med mulighed for forlængelse.

Om stillingen
Et job i et spændende miljø, hvor der er mulighed for at arbejde med fagets mange forskellige facetter og hvor der samtidig er mulighed for, at udvikle kendskab til de forskellige medicinske, somatiske og udviklingsforstyrrende tilstande, som kendetegner vores patientgruppe.

Den Regionale Specialtandplejes nøgleopgave er, at fremme tandsundheden for netop den fysisk og psykiske udfordrede patientgruppe.

Du får hermed mulighed for at udvikle dine kompetencer i forhold til ”at få tandbehandling til at lykkes ved at have fokus på det hele menneske”. Er du derfor en erfaren tandlæge, med lyst til at bruge dig selv i en ny og spændende og absolut givende tilgang til tandbehandling, er dette lige jobbet for dig.

Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet kl. 7.30/8.00 til 15.30. Ansættelsen er primært i Viborg, men skriv gerne i ansøgningen om muligheden for ugentlig, at arbejde 1-2 dage på vores klinik i Holstebro.

Stillingen omfatter behandling af patienter på klinik og for den rette medarbejder, kan tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi blive aktuelt.

Specialtandplejens særlige patientgrupper stiller krav til både kliniske færdigheder, samt evnen til at overskue og udføre behandlinger under til tider vanskelige forhold. Herunder en speciel opmærksomhed på interaktionen i mødet med patienten, da det kan være en forudsætning for at kunne gennemføre en behandling.

Vi søger en medarbejder, som:

  • Er autoriseret tandlæge
  • Har flere års erfaring i faget
  • Har erfaring med aftagelige og fast protetik
  • Har pædagogiske evner og empatisk tilgang til patienterne
  • Er dygtig, samarbejdsvillig og ansvarsbevidst.
  • Kan trives i en travl og foranderlig hverdag
  • Er stabil og har et godt humør

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her

Om afdelingen/centret
Afdelingen er landets største specialtandpleje etableret i 2007. Vi er 27 medarbejdere heraf 8 tandlæger og 1 specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi. Vi har 9 moderne tandklinikker og 3 operationsstuer med fast anæstesipersonale.

Vores patientgruppe består hovedsagligt af voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, så som patienter med autisme, psykiske lidelser, traumeinducerede hjerneskade med flere. Derudover behandler vi børn, som har brug for generel anæstesi pga. et stort behandlingsbehov.

På årsplan tilbyder vi regelmæssig tandpleje til ca. 1.600 patienter og udfører ca. 800 patientbehandlinger under anvendelse af generel anæstesi. Afdelingen har behandlingsaftaler med 22 kommuner primært fra Region Midtjylland.

Afdelingen er organiseret med centralklinik på Regionshospitalet i Viborg samt yderligere 5 klinikafsnit (regionshospitalerne Randers og Holstebro, Vitapark Odder, Sølund Skanderborg samt Sødisbakke Mariager). Der udføres tandbehandling i generel anæstesi på regionshospitalerne i Viborg og Randers. Sekretariatet i Viborg er et fællessekretariat for de kliniske enheder, som er sammenkædet med fælles elektronisk journal- og dikteringssystem samt fælles røntgensystem herunder mulighed for CBCT.

Vi er en dynamisk hospitalsafdeling præget af tætte og gode samarbejdsrelationer med privat praksis og kommunal tandpleje. Vi tror på gode, personlige relationer, et stærkt engagement og ordentlighed. Vi arbejder med kontinuerlig kompetenceudvikling af alle vores medarbejdere.

Få mere at vide om afdelingen og vores virksomhedsgrundlag på www.specialtandpleje.dk

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regional Specialtandpleje.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kst. afdelingsleder Lene Sofia Sørensen tlf. 7844 6701 eller faglig tandlægeansvarlige Marianne Elisabeth Jørgensen tlf. 7844 6734.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 15.06.2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest efter ansøgningsfristen er udløbet. Der vil være mulighed for samtale sen eftermiddag og med høj diskretion.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Klik på linket ovenfor eller kontakt os på tandpleje@tandpleje.dk hvis I ønsker at få jeres jobannonce på Tandpleje.dk