Tandplejer til Regional Specialtandpleje i Viborg og Holstebro

Send til en ven     Send til Facebook Send til Facebook

Udskriv Udskriv Del med venner

I Regional Specialtandpleje, Hospitalsenhed Midt, har vi en ledig stilling. Det drejer sig om en fast stilling, som ønskes besat pr. 1. august 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Om stillingen
Vi søger en faglig dygtig tandplejer, som værdsætter et godt tværfagligt arbejdsmiljø og faglige udfordringer. Ansættelsen vil være med tjeneste på Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro.

Alt klinisk arbejde foregår på vore klinikker og ikke i patienternes eget hjem.

Vores patientgruppe består hovedsagligt af voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, så som patienter med autisme, psykiske lidelser, traumeinducerede hjerneskade med flere.

Specialtandplejens særlige patientgruppe stiller krav til både kliniske færdigheder, samt evnen til at overskue og udføre behandlinger under til tider vanskelige forhold.

Pædagogiske evner og en empatisk tilgang til patienterne er en forudsætning for, at kunne gennemføre behandlingerne.

Vi søger derfor en tandplejer, der har højt fagligt niveau og som er i stand til at arbejde alene.

For rette ansøger, kan det blive aktuelt, at du som tandplejer vil få mulighed for, at behandle under anvendelse af narkose.

Der bliver naturligvis tilrettelagt et individuelt introduktionsprogram.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Afdelingen er landets største specialtandpleje. Vi er 28 medarbejdere heraf 3 tandplejere. Vi har 9 moderne tandklinikker og 3 operationsstuer.

Afdelingen er organiseret med centralklinik på Regionshospitalet i Viborg samt yderligere 5 klinikafsnit (regionshospitalerne Randers og Holstebro, Vitapark i Odder, Sølund i Skanderborg samt Sødisbakke i Mariager).

 
Vores sekretariat på Regionshospitalet Viborg er et fællessekretariat for alle vore klinikker, som er sammenkædet med fælles elektronisk journal (Al-dente), røntgensystem (Digora), dikterinssystem (Speechmax).

På årsplan tilbyder vi regelmæssig tandpleje til ca. 1.600 patienter og udfører ca. 800 patientbehandlinger under anvendelse af generel anæstesi. Afdelingen har behandlingsaftaler med 22 kommuner primært fra Region Midtjylland.

Vi er en dynamisk arbejdsplads præget af tætte og gode samarbejdsrelationer med privat praksis, kommunal tandpleje samt andre hospitalsafdelinger. Vi tror på gode, personlige relationer, et stærkt engagement og ordentlighed. Vi arbejder med kontinuerlig kompetenceudvikling af alle vores medarbejdere.

Få mere at vide om afdelingen og vores virksomhedsgrundlag på

www.specialtandpleje.dk

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg,

Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regional Specialtandpleje.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kst. afdelingsleder Lene Sofia Sørensen 29120418.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest mandag d. 15. juni 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Klik på linket ovenfor eller kontakt os på tandpleje@tandpleje.dk hvis I ønsker at få jeres jobannonce på Tandpleje.dk