Allerød kommunes tandpleje

15. maj 2009  
Arkiveret i Den Kommunale Tandpleje, Vejviser

Kontakt:

Allerød Kommunes Tandpleje
Poppelvej 1 A
3450 Allerød
Tlf. 48 17 36 85

Om tandplejen:

I tandplejen skaber vi trygge rammer om jeres barn, så det er positivt at komme hos os.

Vi har stor erfaring og uddannelse i børnetandpleje og omgang med børn og unge.

Vi lægger vægt på at støtte og rådgive jer om tandplejevaner, som kan bevare tænderne sunde hele livet.

Vi følger tandskiftet og kæbernes vækst, så eventuel tandregulering kan gennemføres på det tidspunkt, der er bedst for jeres barn.

Vi tager hensyn til den enkeltes behov ved planlægning af undersøgelser, forebyggende aktiviteter og nødvendig behandling.

Vi lægger vægt på samarbejdet med hjemmet – også når børnene selv kommer på klinikken.

Allerød kommunale tandpleje

Kommunale klinikker:

Blovstrød Skoles tandklinik
Kærvej 10, Blovstrød
3450 Allerød
Tlf. 48 17 11 30

Engholmskolens tandklinik
Rådhusvej 5
3450 Allerød
Tlf. 48 17 56 10

Lillerød Skoles tandklinik
Frederiksborgvej 65
3450 Allerød
Tlf. 48 17 21 61

Lynge Skoles tandklinik
Ved Gadekæret 15
3540 Lynge
Tlf. 48 18 80 19

Ravnsholtskolens tandklinik
Søparken 1
3450 Allerød
Tlf. 48 17 52 01

Skovvangskolens tandklinik
Poppelvej 1 A
3450 Allerød
Tlf. 48 17 36 85

Tandreguleringsklinikken
Engholmskolen
Rådhusvej 5
3450 Allerød
Tlf. 48 17 49 88