Tør mund giver dårligere livskvalitet

16. april 2010  
Arkiveret i Nyheder

Udtalt mundtørhed kan medføre en væsentligt forringet livskvalitet. Mundtørhed kan optræde efter kræftbehandling, som bivirkning til medicin samt ved visse sygdomme. Patienter med svær mundtørhed oplever ofte, at de naturlige tænder angribes af en aggressiv form for caries, der kan medføre, at tænderne smuldrer bort. For den enkelte forværres situationen yderligere af, at brug af almindelige tandproteser er en umulighed pga. meget sarte slimhinder. Tre tandlæger med hvert sit speciale sætter fokus på mundtørhed ved Tandlægeforeningens Årskursus 2010

Medicinerede patienter, patienter, der har været i kemo- eller stråleterapi samt patienter med Sjøgrens syndrom lider ofte af udtalt mundtørhed. Det kan være medvirkende til, at de pludselig udvikler caries i så hurtigt et tempo, at det kan være vanskeligt for tandlæge og patient at følge med. For patienten er resultatet ofte ikke alene en væsentlig forringelse af hans eller hendes livskvalitet, men også store tandlægeregninger. Det er yderst vigtigt, at patienten og omgivelserne er opmærksomme på, at der både under og efter den svære tid med kemo- eller stråleterapi er behov for en særlig forebyggelsesindsats, siger overtandlæge, ph.d. Ole Hovgaard.

Han understreger samtidig vigtigheden af, at patienten opretholder en optimal mundhygiejne og er bevidst om valget af kost. Flere hjælpemidler kan tages i brug. Bl.a. anbefales brug af en receptpligtig tandpasta med ekstra stort fluorindhold. Endelig er det en god idé at aftale hyppigere kontrol hos tandlægen, fordi tidlig behandling er altafgørende for et godt resultat.

De krævende behandlingsforløb kan samtidig være en økonomisk belastning for patienten, men der er faktisk mulighed for tilskud efter sundhedsloven. Det er imidlertid ikke alle, der er klar over muligheden, siger overtandlæge Ole Hovgaard, der til daglig administrerer tilskudsordningen i Region Midtjylland.

Vi ser desværre mange patienter, der først mange år efter deres kræftbehandling bliver opmærksomme på, at der eksisterer en tilskudsordning, der både omhandler undersøgelse, forebyggelse og behandling. Sen indgriben forringer muligheden for at forebygge de store skader. Her har tandlægerne en forpligtigelse til at yde bedre råd og vejledning, mener Ole Hovgaard.

Han sætter sammen med professor Flemming Isidor og tandlæge Allan Bardow fokus på komplikationer ved mundtørhed og muligheden for tilskud på Tandlægeforeningens Årskursus, der bliver afholdt i Bella Center i København den 15.-17. april 2010. Årskursus er Danmarks største kursusarrangement inden for tandpleje og har i år samlet over 3000 tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og andre med interesse for tandsundhed.

Ældre med demens lider under dårlig mundhygiejne

27. oktober 2009  
Arkiveret i Nyheder

Demens medfører store ændringer – også hvad angår tandsundheden. Forskning viser, at der en klar sammenhæng mellem demenssygdom og dårlig mundhygiejne. Den medicin, de demente tager, medvirker også til, at de får mundtørhed, som giver en langt større risiko for caries og svampeinfektioner. Tandlæger, plejepersonale og pårørende skal i langt højere grad fokusere på de ældre, der ikke selv kan opretholde en normal tilværelse.

Birita Ellefsen, der er tandlæge, adjunkt, ph.d. og forsker på Tandlægeskolen i København, har igennem de seneste år undersøgt sammenhængen mellem demens og tandsundhed, og resultatet er slående. Birita Ellefsens undersøgelse viser bl.a., at de demente havde i gennemsnit 7 huller i tænderne, allerede da de fik demensdiagnosen, hvilket siger noget om de problemer, som de demente har med deres mundhygiejne.

Det kan betyde en væsentlig forringelse af den ældres livskvalitet. Konsekvensen af dårlig mundhygiejne kan bl.a. være smerter eller ubehag, som kan give besvær med at spise. I værste fald kan det betyde, at de helt holder op med at spise. Det er derfor vigtigt, at de ældre med demens og deres pårørende får den rette vejledning om, hvordan de skal forholde sig til tandpleje, når de bliver diagnosticeret, understreger Birita Ellefsen.

– Demente patienter behøver en særligt tilpasset tandpleje. Og her har tandlægerne mulighed for at gøre en forskel og være med til at sikre, at nydiagnosticerede demente patienter får den forebyggelse, behandling og opfølgning, de har behov for. Vi har et ansvar som sundhedspersoner for at være med til at dække det omsorgs- og behandlingsbehov, der netop er hos ældre med demens, lyder opfordringen fra Birita Ellefsen.

Birita Ellefsen er blandt oplægsholderne på Tandlægeforeningens todages Symposium den 6.-7. november. Lidt over 1.600 tandlæger og 600 klinikassistenter deltager i arrangementet, der har den medicinsk kompromitterede patient som hovedtema og foregår i Århus på Radisson SAS Scandinavia Hotel.

– Det er altid godt at få opdateret – og udvidet – sin faglige viden og kunnen, og det gælder naturligvis også for tandlæger. Både med henblik på den enkelte tandlæges udfordringer og dagligdag, men i høj grad også med sigte på patienterne. At tandlægerne efteruddanner sig og følger med i de nyeste behandlingsmetoder og udviklingen inden for tandpleje, kommer patienterne i stolen til gavn, udtaler Tandlægeforeningens formand Susanne Andersen.