Fået tænderne ødelagt af Hortons hovedpine

Spørgsmål:

Jeg har siden 1997 haft Hortons migræne, det vil sige det tog nogle år inden nogle fandt helt ud a hva jeg fejlede.. i de perioder jeg har anfald, er det meget voldsomt, smerterne er ikk til at holde ud og man hammer hoved i væggen for at få en anden smerte.. Jeg har så inden for de sidste 4-5 år begyndt at knase mine tænder og kan under et anfald pille tænder ud med mine finger.. Jeg har fået meget medicin og megt stærkt medicin når jeg har Hortons. det betyder nu for mig jeg er gået fra at være en meget ud anvent pige, til at lukke mig inde i min lejlighed, jeg er flov usikker og ikk glad mere. Jeg har fået førtidspension, og gemmer mig for nu er det begyndt at gå ud over mine fortænder kan ikk spise normal mad må ikk være hård mad, ville ønske jeg kunne bide i et æble igen… Hva skal jeg gøre, kan nogle hjælpe mig?????

Venlig hilsen Tina

Svar:

Kære Tina,

Din situation lyder ikke særligt rar. Tandlæger kender godt til Hortons hovedpine, og den har ved lejligheder givet anledning til tandudtrækning, hvor den er fejldiagnosticeret som tandpine. Dette er typisk tænderne i overkæbens sideregion, samme side som hovedpinen opstår. Nogle patienter med Hortons, får ren ilt på flaske for at hjælpe på smerterne.

Jeg synes du skal henvende dig til din egen tandlæge. Evt. selv henvende dig på en af de to tandlægeskoler i landet.

Tandlægeskolen i Århus
Tandlægeskolen i København

Håber du kan bruge mit svar.

Med venlig hilsen

Tandlæge Joan Olsen

www.tandpleje.dk/brevkassen

Tandpleje.dk™ – Vejen til sundere tænder

Vigtigt!

Spørgsmål besvaret af tandlægen kan blive lagt ud på portalen i anonym skikkelse. Vi kan dog ikke garantere svar på alle spørgsmål, og svar fra tandlægen kan aldrig erstatte dialog eller konsultation med egen læge. Et svar gennem brevkassen skal udelukkende opfattes som oplysende materiale.

Brugerbetingelser:
https://www.tandpleje.dk/kontakt/brugerbetingelser

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring dækker, efter reglerne i klage- og erstatningsloven, skader i forbindelse med undersøgelse og behandling hos tandlæger.

Her kan du læse om, hvordan ordningen fungerer for dig som patient. Denne vejledning kan kun opfattes som en forenklet indføring i reglerne, da det vil være for omfattende at have alle detaljer med. Du bør rådføre dig hos din egen tandlæge, hvis du ønsker yderligere informationer.

Du finder også hele ordningen beskrevet på Tandlægeforeningens Patientforsikrings hjemmeside.

Forsikringen dækker
Skader sket i perioden efter den 1. januar 2004 er dækket, hvis den er sket i forbindelse med behandling hos en privatpraktiserende tandlæge eller i forbindelse med behandling i Regionstandplejen (tidl. Amtstandplejen), i de kommunale tandplejeordninger eller på en af universiteternes tandlægeskoler.

Er skaden sket før den 1. januar 2004, er den kun dækket hvis den er sket i forbindelse med behandling hos en privatpraktiserende tandlæge.

Hvornår du får erstatning
Selv om erstatningsordningen kun dækker skader sket i forbindelse med undersøgelse og behandling hos en tandlæge. Har du dog mulighed for at få erstatning, selvom skaden ikke skyldes fejl fra tandlægens side.

Hvis du blev påført en skade i forbindelse med en tandbehandling, kan der ydes erstatning, hvis det vurderes at skaden med overvejende sandsynlighed er forårsaget på én af følgende måder:

  • Hvis skaden kunne være undgået ved en anden behandling, der i den givne situation ville have været den bedst mulige.
  • Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur og redskaber.
  • Hvis skaden kunne være undgået ved hjælp af en anden lige så effektiv behandlingsteknik eller metode.
  • Hvis skaden er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, der behandles for, og dermed går ud over, hvad man med rimelighed bør tåle.

Anmeldelsesfrist
For at være berettiget til erstatning, skal skaden være anmeldt senest fem år efter, at du har fået kendskab til den. Der må dog højst være gået ti år, siden skaden blev forvoldt.

Ved ulykkestilfælde
Kommer du til skade ved en ulykke på en tandklinik, som ikke er et led i den faglige behandling, fx. ved at falde på et glat gulv, kan der kun ydes erstatning, hvis der er begået fejl fra klinikkens side.

Hvad der ydes erstatning for
Der ydes erstatning efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

  • Der ydes erstatning for udgifterne til udbedring af skaden, dvs. de merudgifter, der er en følge af skaden.
  • Derudover kan der eventuelt ydes erstatning for andre udgifter, der er en følge af skaden, fx udgifter til medicin.
  • Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. Desuden kan der ydes godtgørelse for svie og smerte samt for varige mén.
  • Der ydes normalt kun erstatning, hvis erstatningsbeløbet er større end 1.000 kr. For skader i forbindelse med behandling i regionstandplejen, de kommunale tandplejeordninger eller på universiteternes tandlægeskoler ydes kun erstatning, hvis beløbet er over 10.000 kr.

Hvad der ikke ydes erstatning for
Der ydes ikke erstatning for udgifterne til selve den behandling, du kom for at få lavet. Disse udgifter står altid for egen regning. Det samme gælder, hvis behandlingen skal gøres om, fordi den af den ene eller anden grund mislykkedes.

Du kan heller ikke opnå erstatning for følger af den sygdom eller ulykke, som du har fået behandling for, eller hvis behandlingen ikke har ført til det forventede resultat.

Hvis du af en eller anden årsag mener, at behandlingen har været mangelfuld, kan du evt. kræve honoraret betalt tilbage. Dette krav vil i så fald ikke være dækket af forsikringen, men skal fremsættes i forbindelse med en klage til tandlægenævnet i din region.
Tandlægenævnet vil så tage stilling til, hvorvidt du bør få pengene igen for den behandling, du har fået, og som ønsker at klager over.

Læs mere om hvordan du klager til det regionale tandlægenævn.

Hvordan du søger erstatning
Hvis du mener, at du har ret til erstatning, kan du selv eller sammen med din tandlæge udfylde en skadesanmeldelsesblanket og sende den til:

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring
Svanemøllevej 85
DK-2900 Hellerup

Sagsbehandlingstiden vil normalt være mellem otte og tolv uger – i komplicerede sager må der dog forventes en noget længere behandlingstid.

Ankemuligheder
Er du utilfreds med afgørelsen i din sag, har du mulighed for at anke afgørelsen til:

Tandskadeankenævnet
Svanemøllevej 85, 1. sal
DK-2900 Hellerup
Tlf. 39 46 34 00

Danskernes tandlægeskræk stresser tandlægerne

12. juni 2009  
Arkiveret i Nyheder

Det vurderes at 10-20 procent af danskerne er så bange for tandlægen, at de helt har droppet de regelmæssige tandlægebesøg. Og at ca. 4 ud af 10 voksne danskere lider af tandlægeskræk i en eller anden grad.

Ud over at have store konsekvenser for den enkelte har de høje tal for tandlægeskræk også store samfundsmæssige konsekvenser. Det koster samfundet dyrt i sygedagpenge og i tilskud til dyre behandlinger, som kan være nødvendige efter mange års misrøgt og manglende eftersyn hos tandlægen.

Angsten for tandlæger rammer alle grupper i samfundet, og altså ikke kun folk med begrænsede ressourcer og overskud. “Der er en lille overrepræsentation af arbejdsløse, men alle grupper bliver ramt, også chefer og bankdirektører”, udtaler Rod Moore, forsker ved Århus universitet, til Viborg Folkeblad.

Den manglende sammenhæng mellem uddannelsesniveau og hyppigheden af tandlægeskræk, kan hænge sammen med, at årsagen til tandlægeskrækken skal findes i barndommen.

Nu vil Tandlægerne af med skrækken
En gruppe århusianske tandlæger og psykologer har fået tildelt 190.000 kroner fra Region Midtjylland til et projekt, der skal helbrede tandlægeskræk. Et af formålene med projektet er at få en større del af befolkningen til at gå regelmæssigt til tandlæge. Og det er de praktiserende tandlæger der skal blive bedre til at hjælpe patienterne af med tandlægeskrækken.

“Det handler om at møde patienten på et menneskeligt plan. Det er vigtigt, at tandlægen sætter sig ned og tager en snak med patienten om denne frygt og lytter til de oplevelser, patienten har haft med tandlæger. Oplevelser, som ofte er skyld i tandlægeskrækken. Og så er det meget vigtigt, at snakken ikke foregår i den tandlægestol, som patienten frygter så meget, for det handler om at skabe tryghed”, siger Rod Moore, som er projektleder ved Forsknings og BehandlingsCenter for tandlægeskræk ved Tandlægeskolen i Århus.

“70 procent af alle med tandlægeskræk har haft en traumatisk oplevelse ved en tandlæge, inden de fyldte 12 år, og det skaber problemer for dem den dag i dag. Men jeg håber, at projektet vil kunne hjælpe en del af dem”, siger Rod Moore videre.

Tandlægerne rammes også af tandlægeskrækken
I beskrivelsen af projektet hedder det også, at tandlæger kan få stress over at skulle forholde sig til den modstand, de møder fra patienten, når de skal behandle angste patienter. Det kan være både psykisk og fysisk udmattende og betyde risiko for dårligere behandling af patienten eller symptomer på udbrændthed hos tandlægerne.


Tandlæge, ph.d., dr. odont. Rod Moore har blandt andet i 2006 forsvaret en doktorafhandling om tandlægeskræk og smerte ved Århus Universitet med titlen “Psychosocial aspects of dental anxiety and clinical pain phenomena“. Han har desuden været tilknyttet Århus Tandlægeskole i over 20 år, været privat tandlæge i 20 år og været ansat på to universiteter i USA, blandt andet på Ohio State University, hvor han også har erhvervet sin kandidatgrad. Rod Moore har en lang række publikationer bag sig og har forelæst på adskillige universiteter i både Europa og USA.