Tandsundheden onder de Groenlandse kinderen alarmerend

22. april 2009  
Gearchiveerd in Nieuws

Tandsundheden onder de Groenlandse kinderen en jongeren is zo slecht, dat kleine kinderen tot een jaar zal getrokken worden mælketænderne.

"We moeten vaak verwijderen van de slecht baby tanden als gevolg van geavanceerde cariës bij jonge kinderen", zegt tandarts Jørgen Ramstedt Jensen in Tasiilaq.

"Als u niet de zorg van uw tanden, kunt u voor een ontsteking, en het gaat niet alleen de tanden maar ook de rest van het lichaam wordt aangetast," zegt tandartsassistent Johanne Hansen naar de cnt ' s.

Een paar jaar geleden was het regelmatige tandskylning met fluoride gestopt in Tasiilaq, en kinderen en jongeren hebben geen regelmatige tandheelkundig onderzoek of instructie in tandenpoetsen.
Tasiilaq tarieven nu op, om te kunnen bieden voor alle kinderen van de basisschool regelmatig tandheelkundig onderzoek en het geven van instructie in het poetsen van uw tanden. En herstelt nu de gewone fluoride-spoelingen bij kinderen.

Landelijk cariesstrategi
De Groenlandse home rule regering lanceerde in 2006 een nationaal strategisch plan tegen cariës genoemd Cariesstrategi Groenland 2008 – 2012als onderdeel van de Het Programma Voor De Volksgezondheid Inuuneritta. Het strategisch plan gericht, onder andere, om de inspanningen voor de preventie van cariës, en het moet verplicht van 1. Januari 2008, met de systematische tandplejetilbud aan de bevolking, of ten minste een systematische tandplejetilbud voor kinderen en jongeren, waar er mogelijk niet voldoende capaciteit of de economie van de hele bevolking.

De Nationale Tandbørstedag
Als een directe oorzaak van de slechte tandheelkundige gezondheid van de bevolking van groenland, Groenland home rule de 18. april 2007, als eerste land in de wereld, een nationale tandbørstedag. De Nationale Tandbørstedag in Groenland is 18 jaar. in april.

Den Nationale Tandbørstedag

Groenland Nationale Tandbørstedag, 18. april - Foto: Kavalkadehæfte op de Nationale tandbørstedag

Schrijf een reactie

Omsorgstandplejen

15. april 2009  
Gearchiveerd in Omsorgstandpleje, Map

Omsorgstandplejen is een gemeentelijk systeem, waarin de gemeenten zijn bij wet verplicht tot het bieden van preventieve en therapeutische tandheelkundige zorg voor volwassenen, die vanwege hun gezondheid alleen moeilijk om gebruik te maken van de gemeenschappelijke opgericht tandplejetilbud. Gemeenten kunnen een vergoeding voor de regeling en in 2009 is deze vergoeding is ongeveer 400 dollar per jaar, volgens de mate waarin de individuele gemeente heeft gekozen voor het gebruik.

Het in aanmerking komen voor omsorgstandpleje
Omsorgstandplejen is voor personen ouder dan 18 jaar, die omwille van chronische verminderde mobiliteit en ernstige fysieke of mentale handicap hebben moeilijkheden om de bestaande tandplejesystem.

De primaire doelgroep voor omsorgstandplejen is oorspronkelijk gedefinieerd als personen die wonen in de verpleeg-en verzorgingshuizen of in hun eigen huis/ældrebolig of vergelijkbaar met een groot aantal corrigerende maatregelen, als het zelfredzaam vermogen en self-care is zo beperkt, dat ze hulp nodig hebben bij de algemene dagelijkse functies of echt de zorg, en kan effectief worden gelijkgesteld met verpleging thuis verblijvende personen.

Vandaag is de doelgroep van de verstandelijk gehandicapt en geestelijk zieke patiënten, bij wie er geen bijzondere tandheelkundige problemen, waarvoor tandlægefaglig gespecialiseerde zorg in specialtandplejen, maar waar de persoon niet voldoende op eigen initiatief gebruik kunnen maken van de bestaande tandplejetilbud van de tandarts.

Dus, het is niet de bedoeling dat een bredere groep van kwetsbare ouderen of mensen met een lichamelijke beperking die kan anders behandeld worden op de gewone handicap-vriendelijke klinieken moeten worden gedekt door omsorgstandplejetilbudet. Omsorgstandplejen is niet gericht tegen personen, die, in principe, kunnen gebruik maken van de bestaande tandplejetilbud, maar die om sociale of andere redenen, heeft zich afgemeld. De meerderheid van de omsorgstandplejens groep mensen leven al in ældrebolig / verpleeghuis en het ontvangen van een ouderdomspensioen.

De reikwijdte van tandplejetilbuddet
Omsorgstandpleje omvatten zowel de preventie, het onderzoek, de organisatie en behandeling.

Preventie omvat alle activiteiten die ten doel hebben te voorkomen dat de symptomen van de ziekte en de voorwaarden van de tanden, de mond en kaken in die ontstaan, met inbegrip van informatie voor patiënten en verzorgers over het belang van een gezonde, functionele tand-, mond - en kæberegion.

Studies van het tand-, mond - en kæberegionen worden uitgevoerd op de tijdstippen georganiseerd op basis van professionele aandacht.

De noodzakelijke behandelingen zijn de behandeling van de symptomen, ziektes en storingen van de tanden, mond en kaken, met inbegrip van de nodige tandprotetiske behandelingen.

Hoe te krijgen omsorgstandpleje
U heeft gezocht omsorgstandpleje. Als u woont in verpleeg-en verzorgingshuizen vindt plaats via het personeel. Als u woont in uw eigen huis, vertellen u de thuiszorg of in het buurthuis.

Opties binnen omsorgstandplejen
Gemeenten kunnen bieden omsorgstandpleje zowel op de openbare klinieken en in eigen praktijk / klinische tandteknikerpraksis. En de gebruiker kan kiezen tussen tandplejetilbud bij een lokale kliniek, of het moet in een eigen, onafhankelijk van de vraag of de gemeente als uitgangspunt het aanbieden van zorg op een openbare kliniek. Wilt u in aanmerking komen voor de regeling niet ontvangen van deze aanbieding, u behouden het recht voor om de subsidies voor de tandheelkundige zorg onder de huidige regels.

Gebruikers van omsorgstandplejeordningen heeft dus drie opties, namelijk voor het ontvangen omsorgstandpleje door (een) algemene kliniek, (b) in een eigen praktijk of (c) om te kiezen uit een aanbod van omsorgstandpleje, waarbij het recht om de algemene tandplejetilbud van de tandarts te worden bewaard.

Het moet echter worden opgemerkt, dat je het niet kan gebruiken omsorgstandplejen in andere gemeenten dan tilhørskommunen.

Economie
De gemeenteraad van de individuele gemeente beslist over de omsorgstandplejen moeten gratis zijn voor de begunstigden, of er moet worden verplicht tot het verstrekken van een betaling voor de regeling. De gebruikers van de eigen bijdragen in de omsorgstandplejen is, echter, bij de wet geregeld, en werd in 2006 op een maximum van 400 euro. jaarlijks.

De aanvang van de bijzonder kostbare behandelingen kan echter alleen gebeuren wanneer de gemeente heeft ingestemd met de uitvoering van de van de tandarts of klinisch tandtechnicus ' s bieden. De gemeenteraad kan bepalen welke diensten moeten betaald worden door de gemeente goedgekeurd.

Omsorgstandplejen in uw gemeente
Informatie over hoe het aanbod van tandheelkundige zorg in uw gemeente, kan op elk moment worden gevonden op de gemeente hjemmmeside. De eenvoudigste manier om uw gemeente op de website is via regio-websites, er is een overzicht van de op www.regioner.dk

Schrijf een reactie

De ouderen geen gebruik omsorgstandplejen

15. april 2009  
Gearchiveerd in Nieuws

Terwijl de oudere burgers in een aantal van de gemeenten niet voor aanbiedingen op de wettelijke omsorgstandplejesorry voor de andere gemeenten over het gebrek aan inzet van de regeling.

In plaats van tijd te besteden aan het vervoer en de wachttijd bij de tandarts, de ouderen en gehandicapten, in veel gevallen, ontvangen beide studies, forebyggele van de schade en de behandeling van tanden en kunstgebitten thuis in hun eigen fauteuil, als ze gebruik maken van het aanbod van omsorgstandpleje.

Omsorgstandplejen
Voor ongeveer 400 kr. op het jaar, de burgers die in aanmerking komen voor het aanbod, dan ontvangt de preventieve en therapeutische werking van tandheelkundige zorg in een prettige omgeving thuis. Omsorgstandplejen is een aanbod voor alle burgers, als de self-help-capaciteit is beperkt, zodat ze echt kunnen worden gelijkgesteld met verpleeghuisbewoners, en daarmee het heeft moeite met het krijgen van een tandarts. En in de follow-tandarts Birgit Krabsen van Aalborg en de Gemeente van de tandheelkunde, had de regeling voor tandheelkundige zorg thuis ook een goede hulp om de medewerkers in de ældrecentrene in het land van de gemeenten, die kunnen voorkomen dat te besteden tijd en moeite om te volgen of de bewoners een eigen tandartsen voor het ontvangen van de noodzakelijke tandheelkundige zorg.

Echter, het is niet de bedoeling dat een bredere groep van kwetsbare ouderen of mensen met een handicap die kunnen worden behandeld op de gewone handicap-vriendelijke klinieken moeten worden gedekt door omsorgstandplejetilbudet. De meerderheid van de omsorgstandplejens groep mensen leven al in ældrebolig / verpleeghuizen en het ontvangen van een ouderdomspensioen.

De oorspronkelijk gedefinieerde doelgroep voor omsorgstandplejen, werd gedefinieerd als personen die wonen in de verpleeg-en verzorgingshuizen en personen die in hun eigen huis / ældrebolig of vergelijkbaar met een groot aantal corrigerende maatregelen, en als het self-care is zo beperkt, dat ze echt gelijk kunnen worden gesteld met verpleging thuis verblijvende personen.

Lees meer over omsorgstandplejen

Slechts de helft gebruik maken van de aanbieding
In Aalborg, er zijn blijkbaar veel mensen die niet weten om het systeem van omsorgstandpleje. Nauwelijks 900 burgers gebruik maken van het aanbod van omsorgstandpleje, zodat ze hulp kunnen krijgen om de zorg voor hun tanden en kunstgebitten in het huis. Maar in de stad Aalborg is aangenomen dat ongeveer twee keer zo veel ouderen en burgers met een handicap in aanmerking komen voor het bieden van omsorgstandpleje in het huis, en nu zal de gemeente proberen om zorgverleners beter te informeren over de regeling.

Schrijf een reactie

Skoletandpleje kan voorkomen dat een slechte leefstijl

4. april 2009  
Gearchiveerd in Nieuws

"Kinderen met een groot aantal tandheelkundige problemen hebben vaak andere gezondheidsproblemen. Daarom skoletandplejen een belangrijke speler in de strijd tegen de ongelijkheid in gezondheid."

In een nieuwe sundhedsoplæg van de conservatieve sociale en sundhedsordfører Vivi Kier, zet de conservatieven nu aan skoletandplejen moet meer actief in de strijd tegen wat zij noemen voor ongelijkheid in gezondheid.

Børnetandplejen moet een centraal onderdeel van een gecoördineerde inspanning van skoletandplejen, de gemeentelijke gezondheidszorg en andere relevante maatschappelijke instanties, en op de weg proberen te verhinderen dat veel lifestyle ziekten in een vroeg stadium in het leven van het kind.

In het volgen van de conservatieve sundhedsoplæg moet skoletandplejen in de toekomst te voorkomen lifestyle ziekten zoals obesitas en roken. Onder andere dingen, betoogt in de conservatieve sociale en sundhedsordfører Vivi Kier naar de gemeentelijke tandartsen zijn de professionals in de gezondheidszorg, die regelmatig in contact met kinderen en hun ouders tot de kinderen de leeftijd.

"Skoletandplejen kan zich focussen op een aantal trends, bl.een. jammer eetgewoonten, slechte mondhygiëne en het ontstaan van obesitas al vanaf de kleuterschool, dat is de reden waarom we hun hulp nodig hebben."

De conservatieven willen het papier te maken van de regeling landelijk en zal worden uitgebreid met tandheelkundige zorg tot in de volwassenheid.

Lees het hele voorstel hier: Een gezond leven voor de zwakste

1 reactie op het artikel