Mundpleje vigtig for plejehjemsbeboeres ernæringstilstand

15. februar 2010  
Arkiveret i Nyheder

Mundpleje forbedrer ernæringstilstanden hos plejekrævende ældre viser en japansk undersøgelse.

God mundpleje har indflydelse på BMI og kolesterol hos ældre

53 plejehjemsbeboere indgik i undersøgelsen. Heraf fik en gruppe professionel mundpleje tre gange ugentlig i et år. En anden gruppe fungerede som kontrol.
Da året var forløbet, fik personerne i begge grupper blandt andet målt deres BMI og kolesterol, og tallene blev så efterfølgende sammenlignet.

I mundplejegruppen fandt man ingen fald i de nævnte indikatorer, mens man i kontrolgruppen målte signifikante fald over det forløbne år. Forfatterne bag undersøgelsen konkluderer, at mundpleje er vigtig for plejehjemsbeboere – den medvirker til at opretholde en god ernæringstilstand.


Læs mere i Tandlægebladet nr. 2 2010 eller på www.tandlaegebladet.dk