Højere tilskud til tandpleje i Norge

22. februar 2010  
Arkiveret i Nyheder

Blandt den norske regerings valgløfter var, at man ville udvide tilskuddet til voksenbefolkningens tandpleje.

Det skal dels ske ved at gøre undersøgelser vederlagsfri for personer over 75 år samt ved muligvis at lægge et loft for en øvre egenbetaling på årligt 3.000 kr., hvorefter det offentlige yder helt eller delvist tilskud for øvrige udgifter. Beløbet 3.000 kr. er fastsat ud fra, at 80 % af patienterne har en årlig udgift til tandpleje på op til 3.000 kr.

For at sikre en geografisk bedre tandlægedækning overvejer regeringen at indføre en ordning, der betyder, at de alment praktiserende tandlæger modtager et fast beløb pr. tilmeldt patient svarende til, hvad der gælder for de alment praktiserende læger.

Tilskud til voksentandpleje i Norge er i dag defineret som særomsorg, idet tilskuddet ikke omfatter hele befolkningen, men alene bliver givet til tandbehandling som følge af blandt meget andet sjælden medicinsk sygdom, læbe-kæbe-gane- spalte og tandskader i forbindelse med ulykke.

Indtil videre er planerne kun på tegnebrættet, men regeringen har som overordnet mål, at staten gradvist skal påtage sig et større ansvar for befolkningens orale sundhed.


Læs mere i Tandlægebladet nr. 2 2010 eller på www.tandlaegebladet.dk