Frit valg af børne- og ungdomstandpleje

25. september 2009  
Arkiveret i Fritvalgsordning, Vejviser

Med en ny lov fra 2004 blev der åbnet op for større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen. Alle børn og unge under 16 år har ret til gratis tandbehandling i den kommunale tandpleje. Men i 2004 blev der indført en såkaldt fritvalgsordning som gjorde det muligt frit at vælge blandt kommunens tandplejetilbud eller at modtage kommunal tandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg.

Loven fra 2004
Kommunalbestyrelserne er ved lov forpligtede til at stille vederlagsfri tandbehandling i den kommunale tandpleje til rådigheder for børn og unge under 16 år. Med lovændringen blev der givet adgang til, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet behandlingstilbud end det, kommunen stiller til rådighed, frit kan vælge at modtage behandling i privat tandlægepraksis efter eget valg eller ved en anden af kommunens tandklinikker.

Lovændringen fra 2004 åbnede også op for at kommunerne fik frihed til at udlicitere den kommunale tandpleje, således at en eller flere praktiserende tandlæger i fremtiden kan varetage kommunens børne- og ungdomstandpleje.

Økonomi
Børn og unge under 16 år

De børn og unge under 16 år, der vælger at modtage et andet tilbud om tandbehandling end det kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan blive opkrævet en egenbetaling for behandlingen, hvis der er tale om valg af tandpleje i en anden af kommunens tandklinikker.

Hvis der ønskes tandbehandling fra en privatpraktiserende tandlæge, er der en egenbetaling på 35% af udgifterne til både undersøgelse og behandling. Kommunen kan stille yderligere krav til særligt dyre behandlinger, om at man først skal ansøge om at få behandlingen godkendt.

Unge på 16 og 17 år
For unge mellem 16 og 17 år er der frit valg blandt kommunens tandplejetilbud og privatpraktiserende tandlæger uden nogen form for brugerbetaling. Dog skal der også her laves en aftale med kommunen inden behandlingen påbegyndes.

Fritvalgsordning i din kommune
Oplysninger om, ordningen med frit valg af tandpleje i din kommune, bør til enhver tid findes på kommunens hjemmeside. Den nemmeste vej til din kommunes hjemmeside er via regions hjemmesiderne, som der findes en oversigt over på www.regioner.dk

Man kan også henvende sig til kommunens tandpleje kontor eller den kommunale tandklinik man allerede er tilknyttet.

1 kommentar til artiklen