Tandbehandling i udlandet

2. oktober 2009  (Vejviser)  

Send til en ven     Send til Facebook Send til Facebook

Udskriv Udskriv Del med venner

Mange danskere vælger at tage til en tandlæge i udlandet, med en forventning om at den samlede udgift til behandlingen vil være mindre, end hvis behandlingen blev lavet i Danmark. Hvis du går med tanker om at få udført tandbehandling i udlandet, bør du være særlig opmærksom på en række forhold, inden du pakker kufferten.

Vi vil i denne vejledning forsøge at belyse nogle af disse forhold, som du bør være særlig opmærksom på, inden du beslutter dig for at finde tandlæger i udlandet.

3 procent af danskerne søger tandbehandling i udlandet
Ifølge en forbrugerredegørelse fra 2005, foretaget af Forbrugerstyrelsen, rejser ca. 3 procent af danskerne til udlandet for at få tandbehandling. Årsagen til at danskerne søger tandlæge i udlandet er som regel en forventning om at spare penge på tandbehandlingen.

Tilskud til behandling i udlandet
I Danmark kender de fleste til tilskud på regningen fra tandlægen. Den Offentlige Sygesikring giver tilskud til en lang række behandlinger hos tandlæger i Danmark. Tilskuddet bliver automatisk trukket fra din regning hos tandlægen, inden du betaler.

Dette tilskud fra det offentlige kan du i de fleste tilfælde tage med, til behandling hos en offentligt autoriseret tandlæge i udlandet. Fremgangsmåden er dog en anden, og det offentlige tilskud bliver ikke fratrukket automatisk. Du må først selv betale det fulde beløb for behandlingen i udlandet, og dernæst skal du selv sørge for at søge din kommune om at få tilskudsbeløbet for behandlingen i udlandet refunderet.

Se hvilke behandlinger der ydes tilskud til

Efter endt tandbehandling i udlandet, skal du sørge for at få en udspecificeret regning fra tandklinikken, således at du præcist kan dokumentere, hvad du har fået foretaget af behandling i udlandet. Det kan være en god ide at kontakte kommunen, inden du tager af sted, for at få flere informationer om, hvilken dokumentation din kommune kræver for at udbetale tilskud efter endt behandling i udlandet.

Risici ved tandbehandling i udlandet
Det er umuligt at sige noget generelt om kvaliteten af tandbehandlinger i udlandet i forhold til behandlinger i Danmark. Men det er så heller ikke ensbetydende med, at der ikke er nogen risici forbundet med tandbehandling i udlandet.

Det første du bør være opmærksom på, inden du søger tandlæge behandling i udlandet, er, at du ikke er dækket af det danske klagesystem, og du kan heller ikke få erstatning fra den danske patientforsikring.
Vælger du at få foretaget tandbehandling i udlandet, hører du i stedet under de regler, der gælder i det pågældende land. Her skal du især være opmærksom på, at klagereglerne og mulighederne for erstatning kan variere meget fra land til land. Nogle steder risikerer du at stå helt uden dækning, hvis du bliver fejlbehandlet eller får tildelt nogle skader i forbindelse med en behandling i udlandet, eller hvis du blot er utilfreds med kvaliteten af tandbehandlingen i det pågældende land.

Du bør også være opmærksom på, at noget så basalt som sprogvanskeligheder kan være en risici i sig selv. Mulighederne for opfølgende behandlinger og kontrol, er også forhold du bør overveje og undersøge, inden du beslutter dig for at få ordnet tænder i udlandet. I nogle tilfælde er der behov for justeringer eller yderligere behandlinger, der således kræver ekstra rejseaktiviteter til udlandet.

Nogle danske tandlæger tilbyder at lave opfølgende behandling og kontrol af tandbehandlinger udført i udlandet. Men den danske tandlægeforening anbefaler, at du altid bør holde fast i den samme tandlæge, hvis du har brug for en større behandling eller flere behandlinger over en længere periode.

Som hovedregel vil du blive godt modtaget hos en dansk tandlæge, efter endt behandling i udlandet. Men du må også være forberedt på, at den danske tandlæge afviser at udbedre skader, som kan være kommet i forbindelse med behandling i udlandet.

Hvis det går galt med tandbehandling i udlandet
Alle mennesker kan begå fejl. Og det gælder naturligvis også for både danske og udenlandske tandlæger. Men bliver du fejlbehandlet hos en tandlæge i Danmark, er du dækket af det danske klagesystem. Og du kan heller ikke få erstatning fra den danske patientforsikring, for fejlbehandlinger i udlandet. Du har ganske enkelt ingen mulighed for at klage i Danmark over en udenlandsk tandlæge, eller en tandbehandling du har fået foretaget i udlandet. I stedet skal du klage i det pågældende land, hvor tandbehandlingen er foregået, hvis der findes et klagesystem i det pågældende land.

Der kan være stor forskel på klagemulighederne fra land til land, hvis du skal klage over en tandlæge. Men hvis du ønsker at klage over en tandlæge inden for EU, Norge eller på Island, kan du kontakte Forbruger Europa, der er den danske afdeling i et netværk af europæiske forbrugerkontorer. Forbruger Europa kan blandt andet hjælpe dig med at finde ud af, om det vil være muligt at klage over behandlingen i det pågældende land, og i så fald hvordan du så gør det.

Forbruger Europas hjemmeside er et besøg værd, inden du beslutter dig for at søge tandlæge i udlandet.

Efter endt tandlægebesøg i udlandet
I Danmark kan du frit vælge, hvilken tandlæge du vil have til at behandle dine tænder (Fritvalgsordningen). Og det gælder naturligvis også efter at du har været hos en tandlæge i udlandet.

Tandlægeforeningen i Danmark anbefaler, at såfremt du har brug for en større tandbehandling eller flere behandlinger over en længere periode, at du fastholder den samme tandlæge. Således kan man bedst opnå optimale resultater, da den samme tandlæge hele tiden kan følge udviklingen og løbende foretage nødvendige justeringer, hvis det er nødvendigt. Du kan altid planlægge behandlingsforløbet med din tandlæge, således at det sikrer din tandsundhed, samtidig med at det også passer til din økonomi.

Som hovedregel vil du altid blive taget godt imod af en tandlæge i Danmark, uanset om du har fået foretaget omfattende tandbehandling i udlandet. Men i tilfælde af skader efter behandling eller dårligt udført tandlægearbejde i udlandet skal du være forberedt på, at du kan blive afvist af den danske tandlæge, og blive bedt om at tage tilbage til tandlægen i udlandet for at få udbedret skaderne eller foretaget justeringer. Tandlægen i Danmark er i sin gode ret – med mindre du har smerter og akut behov for behandling – til at henvise dig tilbage til tandlægen i udlandet.

Du må også være forberedt på, at tandlægen i Danmark vil foretage nødvendige skridt til at sikre sig dokumentation for, at eventuelle fejl og skader er sket, før du begynder behandlingen hos ham eller hende. Det kan fx. være en skrivelse om din tandstatus, som du så skal underskrive eller røntgenbilleder. Begrundelsen herfor er, at tandlægen således sikrer sig imod at blive draget til ansvar for det fejlbehæftede arbejde, der er udført af tandlægen i udlandet. Du må ligeledes forvente, at tandlægen i Danmark vil opkræve betaling for indsamling af dokumentationen, hvilket tandlægen er i sin gode ret til.

Nyttig information inden du vælger tandlæge
Prisen er som regel en af de væsentligste årsager til at danskere opsøger en udenlandsk tandlæge, når det gælder større tandbehandlinger. Men inden du vælger en tandlæge, bør du blandt andet overveje forhold som sammenhæng i behandlingsforløbet, klage- og erstatningsmuligheder samt kommunikation med tandplejepersonalet på klinikken.

Ønsker du at benytte en tandlæge i udlandet, bør du på forhånd undersøge klageforholdene grundigt. Det anbefales at du kontakter Forbruger Europa, inden du beslutter dig for at rejse til udlandet.

Forbruger Europa
Tlf. 32 66 90 00
www.forbrugereuropa.dk

Du kan søge efter tandlæger på flere af de europæiske tandlægeforeningers hjemmesider. Dog skal du være opmærksom på, at der ikke gives nogen garanti for kvaliteten hos de enkelte tandlæger. Du finder flere oplysninger om de forskellige tandlægeforeninger på FDI World Dental Federations hjemmeside.
www.fdiworlddental.org

For mere information om tilskudsmuligheder ved behandling i udlandet kan du kontakte din kommune eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
www.sum.dk

Du finder også nyttige informationer om klagesystem og mulighed for erstatning på den danske Forbrugerstyrelses hjemmeside.
www.forbrug.dk

Indlæg

1 kommentar til artiklen “Tandbehandling i udlandet”
  1. Block siger:

    Tilskud tandbehandling fra offentlig sysgesikring er ens om behandling fandt sted i DK eller øvrig EU. Tilskud er så minimal, at det ikke betyder noget, om det fratrækkes omgående fra regningen eller om det udbetales efter at regningen er indsendt. Fejl ved behandlinger kan ske i alle lande, jeg føler mig mere tryg i et EU-land, hvor der findes mange flere tandlæger, flere specialiserede tandlæger, flere specialtandlæger. Det er nemmere at finde tandlægen til ens specifikke behov i et land, hvor tandlægerne skriver flere informationer om deres kvalifikationer og deres ydelser og deres teknologi (til f.eks. avanceret diagnostik) end danske tandlæger gør. Dentaltidsskrifter der slår broen mellem forskning og praksis, publiceret på nettet og med bidrag af praktiserende tandlæger og tilgængelig for almindelige mennesker findes kun i lande større end Danmark. Ved fejlbehandling kan man også klage i pågældende land. Man kan klage over en dansk tandlæge i Danmark – man hvad indeholder denne (teoretiske) ret? Jeg har læst 50 afviste klagesager – uden at jeg har kunnet se grunden for afvisning.

Sig din mening

Diskutér denne artikel med andre brugere.
(Hvis du ønsker at tilknytte et billede til dine indlæg. Så få dig en gravatar!)

Du skal være logget på for at deltage i debatten.