Større prisgennemsigtighed hos tandlægerne

28. maj 2010  
Arkiveret i Nyheder

Fra den 1. oktober bliver det endnu lettere at tjekke tandlægernes prisniveauer på internettet. Tandlægeforeningen og Danske Regioner har nemlig aftalt, at tandlægerne skal oplyse prisintervaller på flere behandlinger på sundhed.dk.

I dag skal de private tandklinikker oplyse fra- og til-priser på otte ydelser. Den 1. oktober bliver antallet af ydelser udvidet til ti, således at tandlægerne også skal informere om prisintervaller på operativ fjernelse af en tand og rodbehandling i to kanaler. Samtidig vil beskrivelserne af de otte nuværende ydelser på sundhed.dk blive gjort mere præcis. Dermed vil patienternes muligheder for at sammenligne prisintervaller fra klinik til klinik blive endnu bedre.

– Vi går ind for gennemsigtighed, også hvad angår priserne. Det er kun rimeligt, at man kan sidde derhjemme ved computeren og danne sig et indtryk af prisniveauerne hos tandlægerne. Vi glæder os derfor over, at man nu kan bruge sundhed.dk til at orientere sig om de opdaterede prisintervaller. Når det er sagt, er der ikke to behandlinger, der er ens, siger Tandlægeforeningens forhandlingsleder Bjørn Haulrig og forklarer:

– Du er nødt til at gå hen til tandlægen og blive undersøgt, før du kan få den helt eksakte pris. Den kan tandlægen først give dig, når I har aftalt, hvilken behandling der skal sættes i gang. Hvis prisen for behandlingen overstiger 2.500 kr., har du krav på et tilbud om et uspecificeret skriftligt prisoverslag, siger Tandlægeforeningens forhandlingsleder Bjørn Haulrig.

Aftalen om øget prisgennemsigtighed indgår i en ny tandlægeoverenskomst, som Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn netop er blevet enige om.

Skriv en kommentar

Forbud mod sms’er vil føre til dårligere tænder

21. maj 2010  
Arkiveret i Nyheder

Det vil være rigtig dårligt for tandsundheden, hvis Datatilsynet gør alvor af at forbyde tandklinikkerne i kommunerne at sende sms’er til børn, unge og forældre.

– Mange kommuner har indført sms-service, så man får en sms med en påmindelse om sin tid hos tandlægen. Det har ført til, at færre og færre glemmer at gå til tandlægen. Der har været en mærkbar nedgang i antallet af udeblivelser i flere af de kommuner, der har indført sms. Og sms-påmindelserne er en service, der allerede gennem nogle år har været anvendt af de private tandklinikker – med stor succes, siger Tandlægeforeningens formand, Susanne Andersen.

Hvis man glemmer at gå til tandlægen, risikerer man ifølge Susanne Andersen, at tandsygdomme udvikler sig så meget, at de kræver mere behandling, end hvis de var blevet taget i opløbet.

– Dertil kommer, at det også samfundsøkonomisk er et problem, når patienter udebliver fra tandplejen. Der står jo personale klar til at udføre en planlagt undersøgelse og behandling, siger Susanne Andersen.

Datatilsynet har påpeget, at man skal passe på med at sende følsomme og fortrolige oplysninger via sms.

– Men er det en følsom og fortrolig oplysning, at man skal huske sin tid hos tandlægen? Det synes jeg helt ærligt ikke. Og man har jo i årevis sendt indkaldekort ud med posten fra både de kommunale og de private tandklinikker. Det har Datatilsynet mig bekendt hidtil ikke set som noget problem. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne udnytte teknologiens muligheder til at sikre børn og unge sundere tænder, slutter Susanne Andersen.

Skriv en kommentar

Adressen afgør om dit barn får huller i tænderne

11. maj 2010  
Arkiveret i Nyheder

De færreste forældre tænker på, at deres bopælsadresse kan have betydning for, om deres børn får huller i tænderne eller ej. En ny dansk undersøgelse viser, at der er en markant sammenhæng mellem børns og unges bopæl og risikoen for caries (huller i tænderne), skriver Tandlægebladet.

Fluorkoncentrationen i det postevand, der kommer ud af vandhanerne i hjemmet, kan have en afgørende betydning for deres børns cariesrisiko. Børn, der bor i Vestjylland, har dobbelt så stor risiko for at få huller i tænderne som børn, der bor i den sydøstlige del af Sjælland samt på Lolland-Falster, Møn og Bornholm, hvor fluorkoncentrationen er højest.

Der er stor forskel på fluorkoncentrationen i drikkevandet alt afhængig af, hvor man befinder sig i landet. Bor man som barn eller ung i et område, hvor der en høj koncentration af fluor i drikkevandet, kan det betyde, at risikoen for at få huller i tænderne kan være halvt så stor som i et område, hvor fluorindholdet er lavt – eksempelvis i Vestjylland hvor risikoen for at få huller i tænderne er op til dobbelt så stor som de områder, hvor fluorkoncentrationen er højst. Jo mere fluor i vandet, jo færre huller.
Undersøgelsen er foretaget blandt 48.351 børn i 5-års-alderen og 43.848 15-årige i hele landet.

Her kan du se, hvad fluorindholdet i drikkevandet er i dit område. Klik på billedet for at se større billede.


Læs mere i Tandlægebladet nr. 6 2010 eller på www.tandlaegebladet.dk

2 kommentarer til artiklen