Tandlægen skal vide alt om dit medicinforbrug

4. november 2009  
Arkiveret i Nyheder

Tandlægen har brug for at vide besked, hvis du tager medicin eller fejler noget. Mange patienter glemmer at oplyse om deres medicinforbrug, men det kan vise sig at være afgørende for resultatet af en tandbehandling, at tandlægen er informeret. Op mod hver tiende dansker tager blodfortyndende medicin for at forebygge blodpropper. Men mens blodpropperne forhindres kan der opstå et andet problem – nemlig øget tendens til blødning. Blødningen kan fx opstå, når patienten skal have trukket en tand ud eller foretaget en dybdegående tandrensning.

Det har i årevis været hel almindelig praksis, at patienter på blodfortyndende medicin skulle holde en pause i deres medicinforbrug, inden de skulle have foretaget et indgreb hos tandlægen. Nye undersøgelser viser nu, at der er større risiko ved at stoppe behandlingen end ved de blødninger, der evt. måtte opstå ved selve indgrebene, udtaler overtandlæge og specialtandlæge ved kæbekirurgisk afdeling på Glostrup Hospital Simon Storgård Jensen.

Tandlægerne skal i stedet for tage deres forholdsregler, når de behandler patienter i blodfortyndende behandling. Der er væsentligt og oftest relativt enkelt at få stoppet blødningen, inden patienten forlader klinikken. Talrige lægemidler kan endvidere være med til at øge blødningstendensen, og derfor er det vigtigt at vide besked, så man kan være ekstra påpasselig, især med brugen af smertestillende medicin og antibiotika, fremhæver Simon Storgård Jensen.

Et godt råd er derfor: Fortæl din tandlæge alt. Også selvom du ikke selv kan se, at den medicin du tager, har nogen relevans for din tandbehandling.

Vigtigheden af god kommunikation mellem tandlæge og patient bliver slået fast på Tandlægeforeningens Symposium, hvor Simon Storgård Jensen er blandt de mange oplægsholdere. Tandlægeforeningens Symposium finder sted den 6.-7. november i Århus på Radisson SAS Scandinavia Hotel. Lidt over 1.600 tandlæger og 600 klinikassistenter deltager i arrangementet, der har den medicinsk kompromitterede patient som hovedtema.

Ældre med demens lider under dårlig mundhygiejne

27. oktober 2009  
Arkiveret i Nyheder

Demens medfører store ændringer – også hvad angår tandsundheden. Forskning viser, at der en klar sammenhæng mellem demenssygdom og dårlig mundhygiejne. Den medicin, de demente tager, medvirker også til, at de får mundtørhed, som giver en langt større risiko for caries og svampeinfektioner. Tandlæger, plejepersonale og pårørende skal i langt højere grad fokusere på de ældre, der ikke selv kan opretholde en normal tilværelse.

Birita Ellefsen, der er tandlæge, adjunkt, ph.d. og forsker på Tandlægeskolen i København, har igennem de seneste år undersøgt sammenhængen mellem demens og tandsundhed, og resultatet er slående. Birita Ellefsens undersøgelse viser bl.a., at de demente havde i gennemsnit 7 huller i tænderne, allerede da de fik demensdiagnosen, hvilket siger noget om de problemer, som de demente har med deres mundhygiejne.

Det kan betyde en væsentlig forringelse af den ældres livskvalitet. Konsekvensen af dårlig mundhygiejne kan bl.a. være smerter eller ubehag, som kan give besvær med at spise. I værste fald kan det betyde, at de helt holder op med at spise. Det er derfor vigtigt, at de ældre med demens og deres pårørende får den rette vejledning om, hvordan de skal forholde sig til tandpleje, når de bliver diagnosticeret, understreger Birita Ellefsen.

– Demente patienter behøver en særligt tilpasset tandpleje. Og her har tandlægerne mulighed for at gøre en forskel og være med til at sikre, at nydiagnosticerede demente patienter får den forebyggelse, behandling og opfølgning, de har behov for. Vi har et ansvar som sundhedspersoner for at være med til at dække det omsorgs- og behandlingsbehov, der netop er hos ældre med demens, lyder opfordringen fra Birita Ellefsen.

Birita Ellefsen er blandt oplægsholderne på Tandlægeforeningens todages Symposium den 6.-7. november. Lidt over 1.600 tandlæger og 600 klinikassistenter deltager i arrangementet, der har den medicinsk kompromitterede patient som hovedtema og foregår i Århus på Radisson SAS Scandinavia Hotel.

– Det er altid godt at få opdateret – og udvidet – sin faglige viden og kunnen, og det gælder naturligvis også for tandlæger. Både med henblik på den enkelte tandlæges udfordringer og dagligdag, men i høj grad også med sigte på patienterne. At tandlægerne efteruddanner sig og følger med i de nyeste behandlingsmetoder og udviklingen inden for tandpleje, kommer patienterne i stolen til gavn, udtaler Tandlægeforeningens formand Susanne Andersen.