Skoletandpleje kan forebygge dårlig livsstil

4. april 2009  
Arkiveret i Nyheder

”Børn med mange tandproblemer har ofte også andre sundhedsproblemer. Derfor skal skoletandplejen gøres til en central medspiller i kampen mod ulighed i sundhed.”

I et nyt sundhedsoplæg fra den konservative social- og sundhedsordfører Vivi Kier, lægger de konservative nu op til at skoletandplejen skal være mere aktiv i kampen mod det de kalder for ulighed i sundhed.

Børnetandplejen skal være en central del af en koordineret indsats mellem skoletandplejen, den kommunale sundhedspleje og andre relevante sociale myndigheder, og på den måde forsøge at forebygge mange livsstilssygdomme på et tidligt tidspunkt i børnenes liv.

I følge det konservative sundhedsoplæg skal skoletandplejen i fremtiden være med til at forebygge livsstilssygdomme som fedme og rygning. Blandt andet argumenterer de konservatives social- og sundhedsordfører Vivi Kier med at de kommunale tandlæger er de sundhedspersoner, som regelmæssigt er i kontakt med børnene og deres forældre, indtil børnene bliver myndige.

“Skoletandplejen kan sætte fokus på en række tendenser, bl.a. uheldige kostvaner, dårlig tandhygiejne og begyndende overvægt allerede fra børnehavealderen, derfor har vi brug for deres hjælp.”

De konservative ønsker i oplægget at gøre ordningen landsdækkende og udvides til også at omfatte tandpleje op i voksenalderen.

Læs hele udspillet her: Et sundt liv – også for de svageste