Ældre kender ikke til hjemmetandpleje ordningen

18. december 2009  
Arkiveret i Nyheder

Hjemmetandplejen er et tilbud til ældre og svært gangbesværede, som har svært ved selv at aflægge tandplejen et besøg. Men flere hundrede ældre i Aalborg kommune går glip af tilbuddet om tandpleje i hjemmet, fordi de ikke kender til ordningen, skriver tv2/nord.

Udstyret med en lille tandlægekuffert kan tandlægen løse de fleste opgaver i hjemmet, hvilket skåner ældre og svært gangbesværede patienter for en besværlig tur ud af hjemmet. Men ifølge Aalborg Kommunes tandpleje er der for få der gør brug af muligheden for at få tandlægen til at give tænderne et tjek i deres eget hjem.

“Vi formoder at vi kunne have næsten dobbelt så mange brugere i ordningen, hvis alle, som er berettiget, benyttede tilbuddet”, siger tandlæge Birgit Krabsen fra tandplejen i Aalborg kommune.

Plejecentre kan også benytte sig af ordningen, således at personalet på plejecentrene kan koncentrere sig om at yde pleje og omsorg, i stedet for at skulle afsætte tid til at ledsage beboerne enkeltvis til tandlægen.

Aalborg kommunes tandpleje

15. maj 2009  
Arkiveret i Den Kommunale Tandpleje, Vejviser

Kontakt:

Aalborg Kommunes Tandpleje
Filstedvej 10
9000 Aalborg
Tlf.: 9931 2850

Om tandplejen:

I Aalborg lægger vi vægt på, at personalet er veluddannet og professionelt, med speciale i at behandle børn og unge. Vi vil gerne give dig den allerbedste service og behandling og er derfor meget interesserede i at udvikle os og vore tilbud.

Aalborg kommunale tandpleje

Kommunale klinikker:

Tandklinikken ved
Filstedvejens skole
Filstedvej 16
9000 Aalborg
Tlf.: 9931 2920

Tandklinikken ved
Gl. Hasseris skole
Mester Eriks Vej 85
9000 Aalborg
Tlf.: 9931 7690

Tandklinikken ved
Gug skole
Solhøjsvej 2
9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9931 7660

Tandklinikken
Lille Borgergade 21

9400 Nørresundby
Tlf.: 9931 2900

Tandklinikken ved
Løvvangskolen
Løvbakken 6
9400 Nørresundby
Tlf.: 9931 2930

Tandklinikken ved
Nibe Skole
Lundevej 17
9240 Nibe
Tlf.: 9931 7654

Tandklinikken ved
Sofiendalskolen
Lange Müllers Vej 20
9200 Aalborg SV
Tlf.: 9931 2910

Tandklinikken i
Storvorde
Hassinghave 1
9280 Storvorde
Tlf.: 9931 2925

Tandklinikken ved
Sønderbro skole
Sjællandsgade 2
9000 Aalborg
Tlf.: 9931 7670

Tandklinikken ved
Tornhøjskolen
Tornhøjvej 1
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9931 7680


Specialtandplejen
Filstedvej 10
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 3450

Tandreguleringsklinikken (bøjler)

Tandreguleringsklinikken
Filstedvej 10
9000 Aalborg
Tlf.: 9931 2860

Vagtklinikken (nødhjælp)
Filstedvej 10
9000 Aalborg

Ældre benytter sig ikke af omsorgstandplejen

15. april 2009  
Arkiveret i Nyheder

Imens ældre borgere i nogle af landets kommuner ikke får tilbud om den lovpligtige omsorgstandpleje, beklager andre kommuner sig over manglende tilslutning til ordningen.

I stedet for at bruge tiden på transport og ventetid hos tandlægen, kan ældre og handicappede i mange tilfælde modtage både undersøgelser, forebyggele af skader og behandling af tænder og gebis siddende hjemme i deres egen lænestol, hvis de gør brug af tilbuddet om omsorgstandpleje.

Omsorgstandplejen
For omkring 400 kr. om året kan borgere, som er berettigede til tilbuddet, modtage forebyggende og behandlende tandpleje i trygge omgivelser hjemme hos dem selv. Omsorgstandplejen er et tilbud til alle borgere, hvis selvhjulpne kapacitet er så begrænset, at de reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere, og som derved har det svært ved at komme til en tandlæge. Og i følge tandlæge Birgit Krabsen fra Aalborg Kommunes tandpleje, måtte ordningen om tandpleje i hjemmet også være en god hjælp til personalet i ældrecentrene i landets kommuner, som kunne undgå at bruge tid og kræfter på at følge beboerne til private tandlæger for at få den nødvendige tandpleje.

Det er dog ikke tanken, at en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige handicapvenligt indrettede tandklinikker, skal være omfattet af omsorgstandplejetilbudet. Størstedelen af omsorgstandplejens personkreds bor allerede i ældrebolig / plejehjem og modtager også alderspension.

Den oprindeligt definerede målgruppe for omsorgstandplejen, var defineret som personer, der bor på plejehjem samt personer, der bor i eget hjem / ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, og hvis egenomsorg er så begrænset, at de reelt kan ligestilles med plejehjemsbeboere.

Læs mere om omsorgstandplejen

Kun halvdelen benytter sig af tilbuddet
I Aalborg er der tilsyneladende mange der ikke kender til ordningen med omsorgstandpleje. Knapt 900 borgere benytter sig af tilbuddet om omsorgstandpleje, så de kan få hjælp til at pleje deres tænder og proteser i hjemmet. Men i Aalborg kommune formoder man at omkring dobbelt så mange ældre og handicappede borgere er berettigede til tilbuddet om omsorgstandpleje i hjemmet, og nu vil kommunen forsøge at få plejepersonalet til at blive bedre til at informere om ordningen.