Vi er klar til at bekæmpe fedme

27. august 2009  
Arkiveret i Nyheder

Tandlægeforeningen blander sig i den aktuelle debat om, hvorvidt tandlæger bør måle og veje børn for at forebygge fedme.

”I Tandlægeforeningens hovedbestyrelse finder vi det naturligt, at tandlæger er med til at forebygge problemer med overvægt blandt børn og unge. Tandlæger er i nogle kommuner allerede involveret i tværfaglig rådgivning om kost og sund levevis. Dette skal dog ske i overensstemmelse med sundhedsplejerske, læger, diætister. Tandlægeforeningen ønsker ikke at påtage sig opgave som andre synes, de har et bedre uddannelsesmæssigt grundlag for at løfte,” siger medlem af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse Inge Marie Behrndtz, i bladets leder.

Danske tandlæger gladere end svenske
Offentligt ansatte tandlæger i Danmark har større jobtilfredshed end kollegerne i Sverige. Det peger de foreløbige resultater af det svenske forskningsprojekt ”Det goda arbetet”, som er undervejs, på. Til trods for stress og andre negative faktorer på arbejdet viser de foreløbige tal således, at 69 procent af de svenske og 77 procent af de danske tandlæger oplever arbejdsglæde i høj eller meget høj grad.

Er rødhårede mere tandlægeangste? … og andre forskningsresultater, Tandlægebladet ikke bragte
Hvis man er født med et langt og et kort ben – får man så oftere krydsbid? Er ægte rødhårede mere tandlægeforskrækkede end andre? Udgør urtete en særlig risiko for patienter med bøjle?


Læs mere i Tandlægebladet nr. 10 2009 eller på www.tandlaegebladet.dk

Er statens tilskud til tandlægeregninger reduceret

21. august 2009  
Arkiveret i Tilskud og Økonomi

Spørgsmål:

Spørgsmål fra Harald

Er statens tilskud til tandlægeregninger blevet reduceret inden for de sidste 25 år?

Svar:

Kære Harald,

Det var et meget interessant spørgsmål.

Sygesikringens tilskud til tandpleje varierer og udgør i gennemsnit 30 % af prisen, som bliver fratrukket patientens regning. Men der er mange faktorer der spiller ind, blandt andet overenskomstforhandlinger, politiske udspil m.v. Så det er jeg desværre ikke i stand til at give dig noget entydigt svar på.

Det er nok mere en statistisk opgave, som Tandlægeforeningen måske kunne være dig behjælpelig med at finde ud af. Du kan komme i kontakt med dem via denne hjemmeside: www.tandlaegeforeningen.dk

Håber du kan bruge mit svar.

Med venlig hilsen

Tandlæge Joan Olsen

www.tandpleje.dk/brevkassen

Tandpleje.dk™ – Vejen til sundere tænder

Vigtigt!
Spørgsmål besvaret af tandlægen kan blive lagt ud på portalen i anonym skikkelse. Vi kan dog ikke garantere svar på alle spørgsmål, og svar fra tandlægen kan aldrig erstatte dialog eller konsultation med egen læge. Et svar gennem brevkassen skal udelukkende opfattes som oplysende materiale.

Brugerbetingelser:
https://www.tandpleje.dk/kontakt/brugerbetingelser

Nyttige kontaktoplysninger

Nyttige kontaktoplysninger ved klager over tandbehandling, tandlæge, tandplejer eller tandtekniker.

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K.
Telefon: 70 25 77 11
www.tandlaegeforeningen.dk

Tandlægeforeningens Patientforsikring
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Telefon: 39 46 00 60
www.tf-patientskade.dk/

Landssamarbejdsudvalget vedr. tandlægehjælp
c/o Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Telefon: 35 29 81 00

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
Frederiksborggade 15, 2. sal
1360 København K
Telefon: 33 38 95 00
www.pkn.dk

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
DK 2100 København Ø
Telefon: 35 29 81 00
www.regioner.dk

Sekretariatet for Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon: 48 20 50 00
www.regionh.dk

Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Telefon: 70 15 50 00
www.regionsjaelland.dk

Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
Telefon: 76 63 10 00
www.regionsyddanmark.dk

Region Midtjylland
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg
Telefon: 87 28 50 00
www.regionmidtjylland.dk

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Telefon: 96 35 10 00
www.rn.dk

Yngre tandlæger ikke bange for provinsen

8. juni 2009  
Arkiveret i Nyheder

Når nyuddannede tandlæger bliver færdige på studiet i enten København eller Århus, er de ikke bange for at søge job i provinsen. Nye tal fra Tandlægeforeningen viser, at yngre tandlæger uddannet efter 1990 er jævnt fordelt over hele landet, når det gælder privat praksis. Det skriver Tandlægebladet.

Set i forhold til det samlede antal tandlæger i privat praksis udgør tandlæger uddannet i perioden 1990-2005 ca. 29 pct. Fordelt på regioner har Nordjylland den mindste andel på 23 pct. mod mellem 29 og 31 pct. i de øvrige regioner.

Når de yngre tandlæger vælger job, spiller udfordringer, kolleger og arbejdstider en betydelig rolle. Den geografiske placering af arbejdspladsen er mindre væsentlig. Det fortæller tre tilfældigt adspurgte tandlæger til Tandlægebladet.


Hele artiklen kan læses i Tandlægebladet nr. 7 2009 eller på www.tandlaegebladet.dk

Ældre får ikke den tandpleje de har krav på

25. marts 2009  
Arkiveret i Nyheder

En undersøgelse Ældre Sagen har lavet viser at tandløshed er en af de ikke-livstruende sygdomme, som de ældre borgere frygter mest.

Det kommer vel ikke bag på nogen, at de ældre medborgere også vil have sunde tænder. At de har et ønske om at kunne tygge deres mad. At de vil være fri for tandpine. Og at de har et ønske om at kunne smile til omverdenen uden at skamme sig over tænderne.

I Danmark er det den kommunale omsorgstandpleje, der skal sikre tandpleje til ældre, der ikke har mulighed for at benytte den almindelige voksentandpleje. Ifølge Sundhedsstyrelsen modtager 30-35.000 borgere omsorgstandpleje.

Store forskelle fra kommune til kommune

Susanne Andersen, Formand for Tandlægeforeningen

Susanne Andersen, Formand for Tandlægeforeningen

Ifølge Kristeligt Dagblad har Tandlægeforeningen taget sagen op, og har søgt om såkaldte satspuljemidler til et projekt, der skal sikre et ensartet tilbud om omsorgstandpleje over hele landet. Årsagen er at der er meget store forskelle på muligheden for at få omsorgstandpleje fra kommune til kommune. Susanne Andersen, formand for Tandlægeforeningen, udtaler, at de ældre medborgere skal kunne stole på, at de bliver tilbudt omsorgstandpleje, hvis de falder ind under de kriterier, der er fastsat i lovgivningen.

Scandefa, Tandlægemesse i Bella Centret

20. februar 2009  
Arkiveret i Events

Årets tandlægemesse i Bella Centret

Scandefa 2009 er en fagmesse for hele tandlægeteamet. Messen har gennem mere end 40 år været indbegrebet af nye produkter inden for dentaludstyr, tilbehør samt beklædning kombineret med ny viden. Messen afholdes i Bella Center i København.

Sideløbende med messen Scandefa 2009, som arrangeres af Bella Center, arrangerer og afholder Tandlægeforeningen sit store Årskursus.

Adgangsforhold
Scandefa 2009 er en fagmesse for tandlæger, klinikassistenter, tandteknikere, tandplejere samt branchefolk.

Åbningstider:
5. – 7. marts 2009

Torsdag kl. 12.00 – 18.00
Fredag kl. 09.00 – 18.00
Lørdag kl. 09.00 – 15.00

Yderligere information:
Salgs- og projektleder Lone Malling, Bella Center,
direkte tlf.: 32 47 21 23
E-mail: lone.malling@bellacenter.dk

Salgs- og projektleder Jo Jaqueline Ogilvie, Bella Center
direkte tlf.: 32 47 21 25
Mobil: 40 38 38 59
E.mail: jjo@bellacenter.dk

« Forrige side